KÖHNƏ VERSİYA            

Allah elmi ona ruzi kimi əta edib

Image

İbrahim Əsədli çalışdığı sahənin ən lütfkar, ən layiqli aparıcılarından biridir

Allah, bəzən insana öz lütfündən nəsə bəxş edir, onu yüksəklərə qaldırır. İnsan da Allahın ona əta etdiyini yüksək əzmlə ya qurucu işə, ya elmə, ya da hansısa uyğun bir məqsədə sərf edir. Artıq dünyanın tanıdığı İbrahim Əsədli də Allahdan əta olunan fitriliyi elə Allah yolunda sərf etmək, xeyirli əməl sahibi olmaq iqtidarındadır. 

O, dünən, srağagün bir nəslin tanıdığı insan idisə, bu gün onu dünya tanıyır və təqdir edir. Bəs o, bu ucalığa necə qalxa bilib? Əlbəttə, Allahın lütfü ilə. İbrahim Əsədli indi çalışdığı, aid olduğu sahənin ən lütfkar, ən layiqli aparıcılarından biridir. Allah elmi ona ruzi kimi əta edib, o, bu ruzidən hamının faydalanmasını istəyir və bunun üçün ciddi-cəhd edir...  

Qısa tanışlıq:

Əsədli İbrahim Novruz oğlu, 15 oktyabr 1974-cü ildə Bakı şəhərində ziyalı ailəsində anadan olub. 1981-1991-ci illərdə 163 saylı orta məktəbdə oxuyub. 1991-1997-ci illərdə N.Nərimanov adına Azərbaycan Tibb Universitetinin I müalicə-profilaktika fakültəsində təhsil alıb və həmin fakültəni təqaüd və fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 1997-1998-ci illərdə Milli Onkologiya Mərkəzində həkim-interna kimi torakal cərrahiyyə, urologiya, abdominal cərrahiyyə və hematologiya şöbələrində işləyib, onkoloq ixtisasına yiyələnib. 1994-cü ilin sentyabrından 1997-ci ilin iyul ayınadək Bakı şəhəri Onkolojı Dispanserində, 1995-ci ilin sentyabrından 1996-cı ilin iyununadək isə Respublika Toksikolojı Mərkəzində tibb qardaşı vəzifəsində çalışıb. 1998-2000-ci illərdə Milli Ordu sıralarında hərbi-səhra cərrahı kimi Qarabağda xidmət edib. 2004-2007-ci illərdə Moskva şəhərində yerləşən Analitik Psixologiya və Psixoanaliz İnstitutunda psixoloq-psixoanalitik, analitik psixoloq ixtisasına yiyələnib. 

2001-2016-cı illərdə Elmi-Tədqiqat Ağ Ciyər Xəstəlikləri İnstitutunda ftizio-cərrahiyyə bölməsində elmi işçi vəzifəsində çalışıb. 2016-cı ildən indiyə kimi Valeologiya və İnteqrativ Təbabət Mərkəzinin rəhbəri vəzifəsində çalışır.

1995-ci ildən ictimai fəaliyyətlə məşğuldur. 1995-1996-cı illərdə Təbib Tələbələr Assosiasiyasının məsul katibi vəzifəsində çalışıb. 1996-1997-ci illərdə “Elitar” gənclər klubunun MDB dövlətləri ilə iş departamentinin sədri olub. 1997-1999-cu illərdə isə Azərbaycan Gənclərinin Sülh və Təhlükəsizlik İttifaqının sədr müavini vəzifəsində çalışıb. 1998-ci ilin iyun-dekabr aylarında Demokratik Seçki Mərkəzinin beynəlxalq müşahidəçilər və xarici təşkilatlarla iş şöbəsinin eksperti olub. Eyni zamanda, möhtərəm Prezident Heydər Əliyevin seçki-təbliğat gənclər qrupuna üzv seçilib. 2005-2006-ci illərdə Gənclər Parlamentinin üzvü, 2006-cı ildən “Sağlam İnkişaf və Maarifləndirmə” İctimai Birliyinin İdarə Heyətinin üzvüdür. Eyni zamanda Azərbaycan Gənclər Təşkilatları Milli Şurasında fəaliyyət göstərib. 1996-cı ildə “Ordudan tərxis olunmuş gənclərlə iş komissiyasının” üzvü olub. 1996-1997-ci illərdə “İdeoloji Araşdırmalar Mərkəzinin” əməkdaşı kimi çalışıb. 1997-1998-ci illərdə “Narkomaniya ilə mübarizə komissiyasının” yaradıcısı və sədri olub. 2003-2004-cü illərdə “The voice of the times” qəzetinin icraçı direktoru vəzifəsində çalışıb. 2001-ci ildən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür. Bir çox seminarlarda fəal iştirak edib. 1997-ci ilin oktyabrında Fridrix Nauman Fondu və Azərbaycan Demokratiya İnkişaf Fondu tərəfidən təşkil olunmuş “Gənclərin siyasi maraqları və siyasi fəallığı” mövzusunda seminarda iştirak edib. 16-18 sentyabr 1998-ci ildə LİNKS təşkilatı və AGTMŞ tərəfindən keçirilən “Demokratik Azərbaycan qurulucuğunda gənclərin rolu” mövzusunda beynəlxalq konfransda iştirakçı olub. 

23-25 sentyabr 1998-ci ildə Batumi şəhərində keçirilən Azərbaycan və Gürcüstan uşaq və gənclər təşkilatlarının liderlərinin görüşünün fəal iştirakçısı olub. 

İdmanın üzgüçülük, vaterpol, karate-do (şotokan növü), basketbol, stolüstü tennis, bodibildinq, bilyard, yoqa növləri ilə məşğul olub. 

Ailəlidir, iki övladı var.

Həyat İbrahim Əsədlini ömrün yarı yaşına qovuşdurub... 50 ildir o da öz köçünü arxasınca darta-darta yol yorur. Müşahidələrimə əsaslanaraq deyim ki, onun insanlara ehtiramı hədsiz çoxdur. Bu 50 ildə yaşadığı ömür bir kitaba sığmaz. Xoşbəxtdir ki, ən çətin anlarını səbr və təmkinlə mühafizə edib. Onun insanlıq fövqündə və adının ucalığında həyat mübarizələri indi də qabarıq anlamdadır. O, insanın həyat və fəaliyyətindəki mənəvi dəyərləri o insanın yaşadığı mühit və mədəniyyət kimi başa düşür. Bu mənada, onun özünün də bir insan, bir alim, bir ictimaiyyətçi kimi ictimai-estetik zövqü, bir sözlə milli siması, mənliyi indiyə qədər gördüyü işin bir hissəsidir. 

İbrahim Əsədli həyata, elmə dair bütün həqiqətlərə güzgü tutur, özünün ictimai-elmi xarakterini müəyyən edir. O, həmçinin, fəaliyyətində dövlət ənənələrinə, dövlətçilik proseslərinə geniş yer verir, ictimai prosesləri qabarıq ehtiva edir. Bir növ, üzərinə götürdüyü məsuliyyəti həyata, elmin müəyyən edilmiş qaydalarına uyğun təsbit edir, dövlətçiliyimizin inkişafına zəmin verən dəyərləri ictimai və elmi işinin məqsədi hesab edir. 

İbrahim Əsədli bu gün uca zirvələrə sarı çətin bir yol başlayıb. İnanıram ki, əlində tutduğu elm məşəli onu yüksək üfüqlərə aparır, oraya ki, bunu özü də çoxdan arzulayır. Tanıyanlar yaxşı bilir ki, İbrahim Əsədli böyük bir nəslin genetika işığı, xoş təbəssüm çırağıdır. Onun lütfünün, böyük elminin işığında bu gün bir çox insan qaranlıqları yara-yara məqsədlərinə doğru irəliləyir. Məgər bu, tale ucalığı, Allah lütfü deyil? 

Uğur zəhmətdən keçən məqsəddir. Elm də dövlət əhəmiyyətli məsələ, həm də mədəni-mənəvi prosesləri gücləndirən başlıca prioritetdir. Bu gün Azərbaycan tibb elmində, səhiyyə sahəsində İbrahim Əsədli kimi bir şəxsin mövcudluğu sözün həqiqi mənasında bir tapıntı, bir kəşfdir. Çünki o, bu gün də öz elmi bacarığını və bu sahədəki elm fəlsəfəsini yüksək əzmlə aşılayır, Azərbaycan elminin müvəffəqiyyət qazanması naminə əllərindən gələni edir.

Əlbəttə, alimin qüdrətini onun elmi sanbalı müəyyən edir. O sanbalı Allah lütf şəklində sənə bəxş edib, İbrahim Əsədli! Sənin tibb elminə verdiyin və vermək istədiyin töhfələr xüsusi alqışa layiqdir. 

Əlbəttə, insan, hələ kiçik yaşlarından gələcək fəaliyyəti ilə bağlı nələrisə bəlli edir. Allahdan fitri istedad verilən insanların böyük faizi əksər hallarda ağır çətinliklərdən keçir, sonra müəyyən olunmuş mərtəbəyə qalxırlar. Nə xoş ki, İbrahim Əsədli ilk vaxtlardan istedadını müəyyən edə bilib, Allahın verdiyi talantı görməkdə heç bir çətinliyə məruz qalmayıb. Bunun nəticəsidir ki, o, artıq Respublikamızın, eləcə də dünyanın tanınmış, sevilən alimlərindən, görkəmli ziyalılarındandır. 

Əlbəttə, biz İbrahim Əsədli kimi bir alimin elmi fəaliyyətini, praktik təcrübə və bacarığını, tibb elminin inkişafındakı müstəsna xidmətlərini, ümumiyyətlə, elm sahəsindəki məhsuldarlığını xüsusilə təqdir edir, yüksək qiymətləndiririk. Onun elmi fəaliyyətini tədqiq etmək üçün isə böyük bir zamana ehtiyac var. Onun bu vaxta qədər nail olduğu elmi yeniliklər, bu istiqamət üzrə müəyyən olunmuş istiqamətlər və s. tibb elminin əsaslı və fundamental inkişafı üçün başlıca zəmin yaradır. Belə bir alim sözün əsl mənasında elm üçün sınmaz bir dayaqdır... 

Bir vacib nüansa da toxunum: İbrahim Əsədli dünyanın harasında olur-olsun, Azərbaycan həqiqətlərini, Azərbaycan adını başının üstündə məşəl kimi gəzdirir, bu adı, bu işıqlı qüdrəti bütün dünyaya görk edir. Bu da İbrahim Əsədlinin bir alim, bir insan və bir vətəndaş məsuliyyəti, bu amala sədaqətidir. 

Əziz İbrahim Əsədli! Sən elmin fövqündə duran ən çətin prosesləri dinamik ardıcıllıqla cilalaya bilirsən. Həyata keçirmək istədiyin qlobal məsələlər əminik ki, səni yüksək məqama çatdırar. Sənə bu çətin, lakin olduqca şərəfli yolda uğurlar, möhkəm can sağlığı, böyük nailiyyətlər, qəlb-könül rahatlığı arzulayıram. İnanıram ki, elmə verdiyin ürək səni həmişə işıqlı və nurlu göstərəcək.

Eldar Həsənli

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin və 

Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü, şair-publisist
VİDEO

Səfir İranın dəhliz siyasətinin daha aqressiv şəkil aldığını biruzə verdi... - VİDEO

ABŞ Qafanda konsulluq açan 4-cü ölkə ola bilər - Paşinyan İranın düşmənlərini Qafana yığır... - VİDEO

Borrel gethagetdə də türk düşmənçiliyini yerə qoymadı... - VİDEO

“Avropa Sülh Fondu” da Fransanın yolunu tutdu - XİN-dən Ermənistana silah yardımına sərt reaksiya...

Azərbaycanın Türk Kipri tanımasının vaxtı yetişdi...

Prezident Qarabağ prosesi boyunca şəxsi emosiyalarını idarə etməsəydi...

SON XƏBƏRLƏR

23.07.2024 | 22:49
54 YAŞLI ƏZİZİMİZ, 30 YAŞLI ŞƏHİDİMİZ...

23.07.2024 | 22:15
Jurnalistlər üçün “Zülfüqar Hüseynzadə mükafatı” müsabiqəsi keçirilir

23.07.2024 | 20:44
Ermənistan bu dəfə də Qərbi Rusiyaya satır...

23.07.2024 | 20:27
Avroittifaq Qafqazda sülhü baltaladı - Ermənistan platsdarma çevrilir...

23.07.2024 | 20:11
Seçkidən sonra Azərbaycan-ABŞ münasibətləri dəyişəcək - Əliyevin proqnozu...

23.07.2024 | 19:53
Bəhram Nəsibovun məşhur “Qarabağ” mahnısı haqda yeni iddia - “mətn təhrif olunub”...

23.07.2024 | 19:37
Yeni “Media qanunu” işə düşəndən neçə jurnalist ucuz ipoteka-mənzil ala bilib? - Araşdırma...

23.07.2024 | 19:24
Ziya Bünyadovun qətlinin üstü tam açılmayıb(?) - İşə görə xaricdən hələ pul gəlir...

23.07.2024 | 19:09
Avropa Azərbaycandan daha çox qaz umur, amma “əlini daşın altına qoymaq” da istəmir...

23.07.2024 | 18:52
Avropa Birliyi “X”-dən başqa digər şəbəkələri Azərbaycana qarşı yönəldəcək - Mask ifşa etdi...

23.07.2024 | 18:37
Amerika məmuru Ermənistan hərbisinin başına gətirildi, Avropa 10 milyon pul ayırdı - axırını Allah saxlasın…

23.07.2024 | 18:23
Şuşa Media Forumunun başlatdığı prosesi "Euronews" kanalı davam etdirdi...

23.07.2024 | 18:14
Çinlilər Sarayda ev soydu - ölkədən çıxarkən də 130 min dollar və 700 qram qızılla yaxalandılar

23.07.2024 | 18:08
Bakı fransız və holland müstəmləkəçiliyinə qarşı mübarizənin əsas mərkəzinə çevrilir...

23.07.2024 | 17:54
Sübut olundu - gender bərabərliyi inkişafın mühüm şərtidir...

23.07.2024 | 17:40
Kiyev merindən Zelenski ilə bağlı şok açıqlamalar – "...siyasi intiharla üz-üzədir, torpaqları güzəştə gedə bilər"

23.07.2024 | 17:27
Şuşa Beynəlxalq Forumunda ABŞ mediasına belə qiymət verildi...

23.07.2024 | 17:14
Dil-ədəbiyyat müəllimlərini "bəladan" qurtarmağın asan yolu var...

23.07.2024 | 17:00
Ərdoğanla Əsəd arasında ilk görüş Moskvada olacaq – masada İraq da olacaq, İran dəvət olunmayacaq…

23.07.2024 | 16:50
Müxtəlif qurumların serverlərinə kiberhücumlar edən şəxs yaxalandı

23.07.2024 | 16:44
Milli Məclisə seçkilərlə əlaqədar “Polis əməkdaşları üçün yaddaş kitabçası” hazırlanıb

23.07.2024 | 16:42
Hekayələri dünyanı dolaşan uşaq yazıçımız

23.07.2024 | 16:21
Tramp qalib gəlsə Ukraynanın itirdiyi əraziləri Rusiya ərazisi kimi tanıyacaq – ŞOK İDDİA...

23.07.2024 | 16:16
Lerikdə bulaqları da zəbt edirlər...

23.07.2024 | 16:10
Nikah yaşının bir il azaldılması icazəsi ləğv edildi

23.07.2024 | 15:58
Yetkinlik yaşına çatmayan şəxslərə dini kəbin kəsənlər inzibati həbs olunacaq

23.07.2024 | 15:49
Rusiyadan Qərbə nüvə başlıqlı “Yars” raketi ilə gözdağı - raketlərdən atəş açıldı...

23.07.2024 | 15:36
Prezident İlham Əliyev Vyetnam liderinə başsağlığı verdi

23.07.2024 | 15:34
Yetkinlik yaşına çatmayanlara toy və nişan mərasimləri keçirənlər 13 min manatadək cərimələnəcək...

23.07.2024 | 15:33
16 yaşına çatmayanlarla nişanlananlar 2 min manat cərimələnəcək, həbs olunacaq...

23.07.2024 | 15:32
Prezident əmi, xala, bibi və dayı uşaqlarının evliliyinə qoyulan qadağanı təsdiqlədi

23.07.2024 | 15:27
Məleykə Abbaszadə DİM-in İdarə Heyətinin sədri təyin edildi

23.07.2024 | 15:24
Trampın oğlu Zelenskini ələ saldı - Qorxuram, cavab verin...

23.07.2024 | 15:20
DİM-in Müşahidə Şurasının tərkibi təsdiqləndi

23.07.2024 | 15:12
DİM-in Müşahidə Şurası yaradılacaq

23.07.2024 | 15:03
Dövlət Komitəsində vətəndaşların növbəti qəbulu keçirilib

23.07.2024 | 14:57
Ehtiyatda olan polkovnik-leytenant Qurbanəli İsmayılov sirrləri açdı

23.07.2024 | 14:53
Trampın 2011 və 2013-cü illərdə Harrisə 6 min dollar yardım etdiyi ortaya çıxdı...

23.07.2024 | 14:30
Fransanın ən böyük müsəlman liseyinə dövlət yardımı dayandırıldı

23.07.2024 | 14:07
Naxçıvan Dövlət Vergi Xidmətinə rəis təyin edildi

23.07.2024 | 13:14
Abşeronda kişi 22 yaşlı arvadını binadan atdı

23.07.2024 | 12:48
“Son zəng” günü yeniyetmələrin avtoşluq etdiyi 14 maşın duracağa aparıldı...

23.07.2024 | 12:35
Xalq artisti Roza Cəlilova ilə gənclərin görüşü keçiriləcək

23.07.2024 | 12:30
Azərbaycan səfiri İran XİN rəsmiləri ilə görüşdü

23.07.2024 | 12:23
Tramp rəqibi Harrisi axmaq və kinli adlandırdı

23.07.2024 | 12:06
Xalq artisti Ağadadaş Ağayev balta ilə adam vurdu - RƏSMİ AÇIQLAMA

23.07.2024 | 11:18
"Biz Misir ilə ənənəvi dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərimizə böyük əhəmiyyət veririk" - Prezident İlham Əliyev

23.07.2024 | 11:10
“Qarabağ” bu gün Çempionlar Liqasında mübarizəyə başlayır

23.07.2024 | 11:05
Prezident İlham Əliyev Misir liderinə məktub göndərdi

23.07.2024 | 11:05
ÜST-dən XƏBƏRDARLIQ - Avropada İİV-lə yaşayan insanlar öz diaqnozlarından xəbərsizdir

23.07.2024 | 11:00
Ermənilər ŞOKDA - Bob Menendez ABŞ Senatından uzaqlaşdırılır!

23.07.2024 | 10:20
Türkiyə vətəndaşı olmaq istəyirsən? - MİT və İnterpoldan rəy alınacaq...

23.07.2024 | 10:10
Balakəndə yolu keçən qadını avtomobil vurub

23.07.2024 | 10:06
Bu gün Bakının 4 rayonunda qaz təchizatında fasilə yaranacaq

23.07.2024 | 10:03
"Onlar seçkiyə varlı namizədlərdən pul qoparmağa gedirlər" - tanınmış politoloq təhlil aparıb...

23.07.2024 | 10:00
Antoni Blinken 6 ölkəyə səfərə çıxır

23.07.2024 | 09:32
Səfa Mirzəyev vəfat edib

23.07.2024 | 09:30
Göyçayda çətənə kolu yetişdirən keçmiş məhkum yaxalanıb

23.07.2024 | 09:28
Çimərliyi zibilləyən 1000 manat cərimə olunacaq - məbləğ necə müəyyən olunub?..

23.07.2024 | 09:20
Fransa məhkəməsindən ŞOK QƏRAR - kanak bayrağından istifadə məhdudlaşdırıldı

23.07.2024 | 09:08
Məşhur aktyorun xanımı vəfat edib

23.07.2024 | 09:05
İraqda terrorçuluğa görə 10 nəfər edam olunub

23.07.2024 | 08:42
Abituriyentlərin balını artıran dələduzlar dəstəsi peyda olub...

23.07.2024 | 02:02
Ermənistan Qərb ölkələrindən yeni dəstəklər aldı- ABŞ, Avropa Birliyi Azərbaycana təzyiqi artırır....

22.07.2024 | 23:10
ABŞ Departamentindən Bakı-İrəvan sülh danışıqları ilə bağlı açıqlama - "Artıq sülhün vaxtıdır..."

22.07.2024 | 20:43
ABŞ prezident seçkilərində dalbadal şok yeniliklər yaşanır...

22.07.2024 | 20:26
Fransanın kolonial siyasəti bu dəfə də Şuşada sarsıdıcı zərbə aldı...

22.07.2024 | 20:10
Azərbaycan-ABŞ soyuqluğunun bir mühüm səbəbi deyildi - müxalifət, maliyyə...

22.07.2024 | 20:01
Bakıda azyaşlını girov götürüb öldürəcəyi ilə hədələyən şəxs zərərsizləşdirildi...

22.07.2024 | 19:57
Belarus 37 Avropa ölkəsi ilə sərhədi açdı - alman həkimin edamı böyük planı poza bilərmi…

22.07.2024 | 19:43
Qərbin Azərbaycana münasibətinin dəyişməsinə hansı amillər təsir etdi...

22.07.2024 | 19:27
Sülh üçün Azərbaycandan Ermənistana mühüm təklif... COP29-a qədər önəmli yeniliklər ola bilər

22.07.2024 | 19:12
Azərbaycan Rusiya və Ukrayna arasında önəmli vasitəçiliyə başladı..

22.07.2024 | 18:48
Sabiq polis rəisi adam oğurluğunda şantaj edildi...

22.07.2024 | 18:32
Taksi sürücülüyündən məhrum oldunsa, get avtobus sür...

22.07.2024 | 18:23
“Nar” Milli Mətbuat Günü münasibətilə media nümayəndələrini bir araya toplayıb

22.07.2024 | 18:17
“Avropa Sülh Fondu” da Fransanın yolunu tutdu - XİN-dən Ermənistana silah yardımına sərt reaksiya...

22.07.2024 | 18:03
Paşinyan Bakıya rəsmən dəvət aldı - cəsarəti çatsa gələcək...

22.07.2024 | 17:50
COP29-un universitet könüllüləri fəaliyyətə başladı...

22.07.2024 | 17:43
Parlament seçkilərini izləmək üçün indiyədək 480 yerli müşahidəçi qeydə alınıb...

XƏBƏR ARXİVİ

«    İyul 2024    »
BeÇaÇCaCŞB
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031