KÖHNƏ VERSİYA            

ABŞ-ın xarici siyasət konsepsiyasında Rumıniyanın rolu

Image

ABŞ xarici siyasətində mühüm əhəmiyyət daşıyan bir sıra vacib xüsusiyyətlər  vardır ki, ikili münasibətlər də sırf bu xüsusiyyətlər prizmasından təhlil edilərək qurulur. Bunlar, dövlət sistemində demokratik mühit, sülhün, stabilliyin və təhülkəsizliyin təminatı, Qərb dəyərlərinə inteqrasiya və əhalinin rifah şəraitinin artırılmasıdır.  Bu cəhətdən Qara Dəniz hövzəsindəki region dövlətlərinin Qərb dəyərlərinə və ən əsası liberal bazar iqtisadiyyatına inteqrasiya edilməsi, ABŞ xarici siyasətinin əsas prioritetlərindən biridir. Bunun üçün isə ilk öncə keçmiş sovet dövlət sistemindən qalan korrupsiya hallarının qarşısını almaq və əhalinin rifah səviyəsinin qaldırılması üçün səylər göstərilir. Regionda yerləşən dövlətlərdə əhalinin rifah səviyyəsinin qalxması onların Qərb dəyərləri əsasında qurulmuş demokratik rejimlərə qarşı inamını qaldıracaqdır. Qara Dəniz hövzəsində əhəmiyyəti ilə seçilən dünya dövlətlərindən biri də məhz Rumıniyadır. ABŞ və Rumıniya arasındakı əlaqələr geniş və müxtəlifdir. Rumıniyanın ABŞ-ın xarici siyasətindəki rolu ilk növbədə onların NATO çərçivəsində əməkdaşlığı, regional təhlükəsizlik narahatlıqları, Şərqi Avropada demokratiya və sabitliyin təşviqində ortaq maraqları ətrafında kəsişir. 

NATO Tərəfdaşlığı: Rumıniyanın NATO-ya üzvlüyü ABŞ-ın xarici siyasəti kontekstində mühüm əhəmiyyət kəsb edir, çünki NATO Avropadakı müttəfiqlərinin təhlükəsizliyini və müdafiəsini təmin etməkdə ABŞ üçün əsas ittifaqdır. Rumıniyanın hərbi töhfələri, o cümlədən NATO missiyalarında və əməliyyatlarında iştirakı alyansın ümumi gücünə və effektivliyinə töhfə verir. 

Təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq: Rumıniya və ABŞ təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığın müxtəlif formaları ilə məşğul olurlar. Buraya birgə hərbi təlimlər, təlim proqramları və onların silahlı qüvvələri arasında qarşılıqlı fəaliyyətin gücləndirilməsi üzrə səylər daxildir. ABŞ Rumıniyanın hərbi imkanlarını modernləşdirməsində də dəstək verib. 

Regional Sabitlik: Rumıniya geosiyasi əhəmiyyəti artan Qara dəniz regionunda sabitliyin təşviqində rol oynayır. ABŞ bu regionda sabitliyin qorunub saxlanmasında maraqlı olduğunu nümayiş etdirib və Rumıniyanın tərəfdaşlığı Rusiyanın Qara dənizdəki hərəkətləri kimi ümumi təhlükəsizlik problemlərinin həllində mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Demokratiyanın Təşviqi: Rumıniyanın Qərb dəyərlərinə və demokratik prinsiplərə uyğunluğu ABŞ-ın demokratiyanı dəstəkləmək və təşviq etməkdə xarici siyasət məqsədlərinə uyğundur. ABŞ və Rumıniya demokratik təsisatların və qanunun aliliyinin gücləndirilməsinə yönəlmiş müxtəlif təşəbbüslər üzərində əməkdaşlıq edirlər. 

İqtisadi əlaqələr: İkitərəfli münasibətlərdə iqtisadi əlaqələr də rol oynayır. ABŞ və Rumıniyanın iqtisadi əlaqələri var və ABŞ regionda iqtisadi inkişafı və ticarəti təşviq edən təşəbbüsləri dəstəkləyir. ABŞ və Rumıniya arasında ticarət və investisiya əməkdaşlığı mövcuddur. İki tərəf müxtəlif sahələrdə iqtisadi əməkdaşlığı artırmağa nail olmuşdur.

Siyasi əlaqələr: ABŞ və Rumıniya NATO üzvüdür və bu çərçivədə birgə təhlükəsizlik və müdafiə üçün əməkdaşlığa sahibdirlər. İki ölkə arasında diplomatik münasibətlər müstəqil və möhkəm bir şəkildə davam etmişdir.

1877-ci ildə Rumıniya müstəqillik əldə etdi. Bundan sonra 1880-ci il iyunun 14-də Rumıniya ilə ABŞ arasında  diplomatik əlaqələr quruldu. Rumıniyanın ABŞ-a müharibə elan etməsi nəticəsində iki ölkə arasındakı diplomatik əlaqələr 1941-ci il dekabrın 12-də kəsilmişdir. Lakin 1946-cı il fevralın 7-də vəkillik səviyyəsində bərpa edilən diplomatik əlaqələr,1964-cü il iyunun 1-də iki ölkə  arasında  səfirlik səviyyəsinə qaldırılmışdır. Rumıniyada 1948-ci ildə qurulan kommunist idarəçiliyinin 1989-cu ildə başa çatması və  soyuq müharibənin sonlanması nəticəsində ABŞ-Rumıniya münasibətləri yenidən inkişaf mərhələsinə doğru irəliləməyə başladı. Bu mərhələdən sonra  ABŞ-ın xarici siyasətinin həyata keçirilməsində Rumıniya özünəməxsus şəkildə təsir edən əsas ölkələrdən birinə çevrildi. 1993-cü il noyabrın 8-də ABŞ-Rumıniya münasibətlərinin möhkəmləndirilməsi naminə Rumıniyaya Birləşmiş Ştatlar tərəfindən iki ölkə arasında iqtisadi əlaqələri genişləndirmək məqsədi daşıyan “Əlverişli Ölkə” statusu verildi. Hansı ki,1996-ci ildən etibarən iqtisadi sahədə əldə edilən irəliləyişlər nəticəsində ABŞ Konqresi bu statusu daimi etdi. Bu isə gələcəkdə iqtisadi sahədə əməkdaşlığın yüksələn xətlə davam edəcəyini göstərən başlıca nüanslardan biri idi. Bundan başqa iki ölkə arasında 1992-ci ildə ikitərəfli investisiya müqaviləsi imzalandı. Yüksələn xətlə inkişaf edən əməkdaşlığın nəticəsi idi ki, artıq 1994-cü ildə bu müqavilə qüvvəyə mindi. 1997-ci il iyulun 11-də ABŞ prezidenti Bill Klinton Rumıniyaya rəsmi səfəri etdi. Bu səfərin nəticəsi olaraq iki ölkə arasınnda  “İkitərəfli Strateji Tərəfdaşlığın” həyata keçirilməsinə dair sənəd imzalandı. İmzalanan bu sənədin əsas məqsədi  ikitərəfli münasibətlərin gücləndirilməsinə və genişləndiriliməsinə, Rumıniyanın Avro-Atlantik birliyə reinteqrasiyasının dəstəklənməsinə, Rumıniyanın  sabitlik və təhlükəsizlik məsələlərinin həllinə dair  yönəlmiş geniş əməkdaşlıq prosedurasını özündə əks etdirməkdən ibarət idi. Məhz bu sənəd çərçivəsində qurulan ikitərəfli strateji tərəfdaşlıq Rumıniyanın xarici siyasəti üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb etməklə yanaşı, iqtisadiyyatı, hərbi və dövlət idarəçiliyini dəstəkləyən mexanizm rolunu oynamışdır. Rumıniya-ABŞ münasibətlərinin inkişafının növbəti mərhələsi kimi 11 sentyabr 2001-ci ildə ABŞ-da baş verən terror aktından sonrakı prosesləri nəzərdən keçirə bilərik. Rumıniyanın terrorizmlə mübarizədə ABŞ-a regionda ən böyük dəstəyi göstərməsi, Əfqanıstan və İraqda Birləşmiş Ştatların başçılıq etdiyi beynəlxalq koalisiyaya əhəmiyyətli töhfə verməsi münasibətləri daha da irəli aparan başlıca nüanslardan biri oldu. Bu dəstək  isə Rumıniyanın  2004-cü ildə möhkəm müttəfiq kimi NATO-ya qoşulması  ilə nəticələndi. 2005-ci ildə Rumıniya dövlət başçısı  Trayan Beseskunun ABŞ-a rəsmi səfəri zamanı ikitərəfli münasibətlərin inkişaf etdirilməsi əsas məqsəd kimi ön plana çəkildi. ABŞ hökümətinin Rumıniya ilə ikitərəfli münasibətləri inkişaf etdirməsinə bir sıra amillər, məsələn Ruminiyanın Qara dəniz hövzəsi regionunda yerləşməsi, həmçinin Cənubi Qafqaz, Orta Şərq və Körfəz regionuna yaxın olmasına görə də stratejik əhəmiyyət daşıması əsaslı təsir göstərən başlıca nüanslardan biridir. İkitərəfli münasibətlərin digər mühüm əlaməti kimi ABŞ-ın Rumıniyadakı hərbi qüvvələri ilə bağlı 2005-ci il dekabrın 6-da imzalanmış və 21 iyul 2006-cı ildə qüvvəyə minmiş sazişini nəzərdən keçirə bilərik. Bu sazişin nəticəsi olaraq  ABŞ 10 il ərzində  Rumıniya ərazisində hərbi baza açmaq imkanını əldə etdi. Bu sazişi ABŞ-ın Qara dənizə açılan qapısı kimi təsvir edə bilərik. Nəticə etibarı ilə,  ABŞ yenədə özünün çoxşaxəli xarici siyasət strategiyasına uyğun olaraq, Qara dəniz hövəzsi regionunda yerləşən ölkələrlə əlaqələrini inkişaf etdirməyi əsas hədəf kimi qarşısına qoymuşdu. 13 sentyabr 2011-ci il tarixində  Vaşinqtonda ən yüksək səviyyədə Rumıniya və Amerika Birləşmiş Ştatları arasında 21-ci əsr üçün “Strateji Tərəfdaşlıq haqqında Birgə Bəyannamə” qəbul edilmişdir. Bu bəyannamənin əsasını isə  ABŞ-ın ballistik raketinin Rumıniya ərazisində yerləşdirilməsinə dair saziş təşkil edir. Həmçinin bəyannamədə əməkdaşlığın genişləndirilməsinin  əsas istiqamətləri kimi iki ölkə arasındakı siyasi-hərbi əlaqələrə, hüquq-mühafizə sahəsində əməkdaşlığa, ticarət və investisiya imkanlarına, enerji təhlükəsizliyinə dair məsələlərə diqqət yetirilmişdir. ABŞ ilə münasibətlərin inkişaf etdirilməsi Rumıniyanın xarici siyasətinin əsas tərkib hissəsini təşkil etməklə bərabər,  terrorizmə və mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizədə əməkdaşlıq etmək, stabilliyin və sabitliyin qorunması məqsədilə əlaqələrin və əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi Ruminiyanın milli təhlükəsizlik strategiyasının həyata keçirilməsində özünəməxsus rol oynamaqdadır. 20 avqust 2019-cu il tarixində Rumıniya prezidenti Klaus Yohannisin ABŞ-a səfəri nəticəsində mülki nüvə enerjisi əməkdaşlığı daxil olmaqla, enerji təhlükəsizliyi sahəsində əməkdaşlığla bağlı birgə bəyanat imzalandı. Həmçinin 2019-ci ilin statistiksında yer alan məlumatlara görə ABŞ-ı Rumıniyada beşinci ən böyük xarici investor kimi yer almışdır. Bu statistikaya əsasən  Rumıniyada ABŞ-ın əsas şirkətləri enerji, istehsal, informasiya texnologiyaları və telekommunikasiya, xidmət və istehlak məhsulları sektorlarında fəaliyyət göstərir. Rumıniyanın ABŞ-a ən çox ixrac etdiyi mallara maşınlar, avtomobil hissələri, polad və metal məmulatlar və gübrələr daxildir. 
 2020-ci ilin oktyabrın 8-də imzalanmış 2020-2030-cu illər üçün “Müdafiə Əməkdaşlığına dair Yol Xəritəsi” ikitərəfli münasibətlərin strateji istiqamətlərini müəyyənləşdirdi. 11 mart 2022-ci il tarixində isə ABŞ-ın vitse-prezidenti Kamala Harris Rumıniyaya səfər edib. Səfər zamanı regiondakı məsələlər, təhlükəsizliyə dair məsələlər də daxil olmaqla iki ölkə arasındakı uzunmüddətli əlaqələrin inkişafına dair müzakirələr həyata keçirilmişdir. Rusiya-Ukrayna müharibəsi çərçivəsində Rumıniya Ukraynaya tərəfdaş ölkə kimi çıxış etmişdir. ABŞ-ın Rumıniyadakı səfiri Ketlin Kavalecin sözlərinə əsasən Rumıniya Avropada Ukrayna taxılının dünya bazarlarına ixracının dəstəklənməsində oynadığı mühüm rola görə seçilir. Əslində, Ukraynanın ixrac etdiyi bütün taxılın yarıdan çoxu Rumıniyadan tranzitlə keçərək bütün dünya üzrə istehlakçılara yollanıb. Rumıniya müharibə başlayandan bəri təxminən 30 milyon ton Ukrayna taxılının Dunay və Konstansa limanı vasitəsilə daşınmasını asanlaşdırıb. Bütün bunlarla yanaşı səfir Ketlin Kavalec ABŞ-ın bu məsələdə Rumıniyanı dəstəkləməkdən məmnunluq hissi keçirdiyini bildirib. Bu proseslərin nəticəsi olaraq qeyd edə bilərik ki, ABŞ-Rumıniya münasibətləri gələcək illər ərzində də yüksələn xətlə davam edəcək.

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası Milli Təhlükəsizlik və Siyasi Strategiya  magistrantı Cəlilov Ramil
VİDEO

Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı ermənilərin təzə planı - Rusiyanı nəzarətdən təcrid etmək... - VİDEO

ABŞ rəsmisi ermənilərə çağırış etdi - Naxçıvana maneəsiz yol verməlisiniz... - VİDEO

İran indi də Qərbi azərbaycanlıların Ermənistana qayıdışına qarşıdır... - VİDEO

Ukrayna ilə münasibətlərdə Azərbaycan MDB-də yeganə ölkədir - təsdiqlənir... 40 milyon dollar...

İranın Türkiyə PUA-larına qarşı PKK-ya raketlər verdiyi ortaya çıxdı - terrorçulara 2 ildə 358 sistem göndərilib...

Avropanın enerji təminatında şok - Azərbaycan qazını Ukrayna üzərindən alacaq...

SON XƏBƏRLƏR

13.06.2024 | 21:40
İrəvanın polis bölmələrində 100-dən çox döyülmüş etirazçı saxlanır - Qərb "demokratları" susur...

13.06.2024 | 21:07
Ermənistan Rusiyanın qırmızı xətlərini keçdi - Kremlin səbri nə qədər imiş?!

13.06.2024 | 21:00
Kanak xalqı Fransaya daha bir meydan oxudu- "Müstəqilliyimizi tanıyın"

13.06.2024 | 20:49
Sülhməramlıların Qarabağdan çıxmasının səbəbləri üzərində qərəzli təftişçilik başlayıb...

13.06.2024 | 20:34
Azərbaycan Rusiya qazının Avropaya əsas ixracatçısına çevrilə bilər - Qərb etiraz etmədi...

13.06.2024 | 20:20
Müstəqillik tariximizdə böyük uğurlar qazandıran xilaskarlıq missiyası...

13.06.2024 | 20:06
Rusiya Ermənistanın KTMT-dən çıxmasının qarşısını daha ala bilməz... Qatar getdi

13.06.2024 | 19:51
Zəngəzur dəhlizi qloballaşdı - ABŞ dərhal işə qarışdı...

13.06.2024 | 19:37
ABŞ Çindən Avropaya Azərbaycandan keçən ticarət yolunun böyük sirrini açdı...

13.06.2024 | 19:24
Azərbaycan indi bu addımları atsa, 30 iyunda Makron Yelisey sarayından qovulacaq...

13.06.2024 | 19:11
Azərbaycanla Türkiyə Qars sazişindən Şuşa Bəyannaməsinə qədər və sonra...

13.06.2024 | 19:08
BTQ: Fransa neokolonial siyasətini dayandırmalı və kanak xalqının azadlığını təmin etməlidir

13.06.2024 | 18:51
Belə çıxır ki, uşaqlarımız ibtidai sinifdən "kor edilirmiş?" - İmtahandan kəsilmiş müəllimlərin 95 faizi...

13.06.2024 | 18:46
Şəkidə böyük təqdimat - şəhid ailələri, qazilər, ictimaiyyət bir arada idi... - FOTO

13.06.2024 | 18:35
“Nar” rouminq paketləri ilə səyahət daha sərfəlidir!

13.06.2024 | 18:32
Paşinyan həssas gömrük məlumatlarının ABŞ-a verilməsini rəsmiləşdirdi - Qaluzinin sözü havada qaldı…

13.06.2024 | 18:21
Mətbuat Şurasının İdarə Heyətinin iclası keçirildi - FOTO

13.06.2024 | 18:17
Erməni kilsəsi ölkədaxili siyasi vəziyyət və beynəlxalq təhlükəsizlik müzakirəsinə başlayıb...

13.06.2024 | 18:09
Əhliman Əmiraslanov Şirvanda tullantıların idarə edilməsi mövzusunda keçirilən konfransda iştirak edib

13.06.2024 | 18:04
Makronun Ukraynaya vermək istədiyi “Miraj” qırıcıları “utillik” imiş...

13.06.2024 | 17:50
AZAL-ın turizm şəhərlərinə aviabiletləri 200-300 bahalaşdırması xeyirli, ya ziyanlı olacaq...

13.06.2024 | 17:37
Paşinyan Qarabağla əlaqədar əsas səhvini açıq etiraf etdi – “o zaman etmədim, indi edəcəyəm”...

13.06.2024 | 17:25
"Qardaş Azərbaycanla qarşılıqlı əlaqəmizi davam etdirəcəyik" - Minskdən Paşinyana cavab gəldi...

13.06.2024 | 17:20
Şuşa Elektrik... Mərkəzində mühüm texnoloji yenilik...

13.06.2024 | 17:15
Bəhruz Bəhramov ARDNF-nin icraçı direktorunun müavini təyin edildi

13.06.2024 | 17:08
Rəsmi dövlət sənədlərində "özbaşına tikintilər" təsnifatı olacaq?.. MM-də müzakirə...

13.06.2024 | 16:57
Azərbaycan-NATO tərəfdaşlığının hazırkı vəziyyəti və gələcək perspektivləri Belçikada müzakirə edildi

13.06.2024 | 16:53
Binəqədidə içərisində 340 min manat olan seyf oğurlandı - ŞOK DETALLAR...

13.06.2024 | 16:45
İsrailə xəbərdarlıq - “Hizbullah”ın təhlükəli 1 milyon raketi var...

13.06.2024 | 16:31
Moskva birjasında ABŞ sanksiyalarına görə dollar və avro ilə ticarət dayandırıldı...

13.06.2024 | 16:15
Yüzlərlə təqaüdçünün kartından pul oğurlayan qadın yaxalandı - VİDEO

13.06.2024 | 16:09
BMU-da 15 İyun-Milli Qurtuluş Günü qeyd olunub

13.06.2024 | 16:01
“Ölkəmiz tarixən türk dünyasını birləşdirməyə yönələn ideyaların təşəbbüsçüsü olub” - ŞƏRH

13.06.2024 | 15:59
ARKA-da yeni layihələr, yeni uğurlar

13.06.2024 | 15:58
Kremldən Paşinyanın KTMT-dən çıxmaq bəyanatına reaksiya - aydınlaşdıracağıq...

13.06.2024 | 15:56
Alim-yazıçı Sadıq Qarayevin ədəbiyyata və elmə həsr olunan 50-illik ömür yolu...

13.06.2024 | 15:43
Paşinyan Belarusdakı səfirini geri çağırdı...

13.06.2024 | 15:27
Bakıda "Porsche"dən oğurlanmış 94 minlik "Rolex" saatı Etibar Pirverdiyevindir? - Təqsirləndirilən şəxslərdən iddia...

13.06.2024 | 15:10
Ağdaşda narkotiklərin dövriyyəsini təşkil edən 12 nəfər saxlandı - FOTO

13.06.2024 | 14:56
Yol polisi valideynlərə müraciət etdi - "yaddan çıxarmayın ki..."

13.06.2024 | 14:52
Şəhid Mahsun Bağırzadənin yenilənən xatirə guşəsinin açılışı oldu

13.06.2024 | 14:41
Ermənistan parlamenti qarışdı - Simonyan Ohanyanı tribunadan qovdu

13.06.2024 | 14:03
Prezident İlham Əliyev Palçıq Vulkanları Turizm Kompleksinin açılışında iştirak edib - FOTO

13.06.2024 | 13:45
Prezident İlham Əliyev bir sıra fərmanlarda dəyişiklik etdi

13.06.2024 | 13:27
DİN-dən “Son Zəng”lə bağlı valideynlərə çağırış - övladlarına avtomobil verməsinlər...

13.06.2024 | 13:15
Bakıda 3 min manatlıq qızıl oğurlandı

13.06.2024 | 13:03
Вчера был убит террорист - ублюдок - Монте Мелконян - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

13.06.2024 | 12:47
Paşinyan Lukaşenkonu təhqir etdi, məmurlara da Belarusa getməyi qadağan etdi

13.06.2024 | 12:14
Paşinyan Qaregin və Köçəryanı ittiham etdi - polislərə hücum ediblər...

13.06.2024 | 11:55
Ermənilər Naxçıvanı atəşə tutdu...

13.06.2024 | 11:42
"Accessbank"ın 1 milyondan çox vergi borcu xəbəri yanlış çıxdı

13.06.2024 | 11:05
Amerikalı aktyor milyonluq borcuna görə evindən çıxarılır...

13.06.2024 | 11:03
Sülh sazişindən öncə kommunikasiyalar açılsın? Bu kimin hiyləsidir? - CANLI

13.06.2024 | 11:00
Sabirabadda narkokuryer saxlanılıb - DİN açıqladı

13.06.2024 | 10:30
Cəlilabadda mikroavtobus qəzaya düşüb

13.06.2024 | 10:20
Fransa polisi İran rejiminə müxalif olan təşkilatın qərargahına hücum edib

13.06.2024 | 10:10
Hövsanda iki avtomobil toqquşub, 2 yaşlı körpə xəsarət alıb

13.06.2024 | 10:05
G7 Rusiyaya "sürpriz" hazırlayır: dondurulmuş səhmlərdən Ukraynaya 50 milyard dollar ayıracaq

13.06.2024 | 10:00
“Bu mənim ən böyük səhvim və uğursuzluğumdur” – Paşinyan parlamentdə etiraf etdi

13.06.2024 | 09:28
ABŞ və Rusiya gizli ticarəti gücləndirir – ŞOK FAKTLAR!

13.06.2024 | 09:17
"Sudanlılar aclıq riski altındadır" - ÜST həyəcan təbili çalır!

13.06.2024 | 09:12
"Yuventus" yeni baş məşqçisini açıqladı

13.06.2024 | 09:03
Qubada narkotikin təsiri altında avtomobil idarə edən 10 sürücü yaxalanıb

13.06.2024 | 09:01
Baydenə ŞOK - administrasiyası məhkəməyə verildi

13.06.2024 | 08:42
Un 32 manat oldu - İqtisadiyyat Nazirliyi hərəkətə keçdi...

13.06.2024 | 01:10
Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı ermənilərin təzə planı - Rusiyanı nəzarətdən təcrid etmək... - VİDEO

13.06.2024 | 00:34
Paşinyan ABŞ rəsmisi ilə görüşdükdən bir gün sonra Ermənistanın KTMT-dən çıxacağını bəyan etdi - Təsadüfmü...

12.06.2024 | 23:33
ABŞ rəsmisi ermənilərə çağırış etdi - Naxçıvana maneəsiz yol verməlisiniz... - VİDEO

12.06.2024 | 22:48
İran indi də Qərbi azərbaycanlıların Ermənistana qayıdışına qarşıdır... - VİDEO

12.06.2024 | 20:38
Rusiya da, Qərb də atom silahları ilə təhlükəli oyun oynayır...

12.06.2024 | 20:23
Erməni nazirin sözlərinə görə, sazişi elə "bu dəqiqə" imzalamaq olar, lakin...

12.06.2024 | 20:07
Makronun "seçki qumarı" partiya daxilində xaos və qəzəb yaratdı...

12.06.2024 | 19:51
Ermənistanın bütün ölkələrlə ticarəti azaldı - tək Rusiya ilə 3 dəfə artım var... Şok...

12.06.2024 | 19:34
Makron bu dəfə Le Penin əlindən qurtara bilməyəcək - düz 2 dəfə ondan az səs alıb...

12.06.2024 | 19:19
Ermənistana ABŞ hərbi bazaları yerləşdiriləcək - Rusiya şokda...

12.06.2024 | 19:05
Rusiya məmuru Avropanın seçkilərini bəyənmədi - Azərbaycanda isə baxışlar haçalandı...

12.06.2024 | 18:50
Kilsə Ermənistanda dini dövlət quruculuğuna başladı - Paşinyanın növbədənkənar seçki planı var...

12.06.2024 | 18:42
Fransanın azərbaycanlı jurnalistin Şengen ərazisinə girişinin qarşısını almaq cəhdi uğursuz oldu...

12.06.2024 | 18:37
“TRT World”dən tarixi film: “1915. Köçürülmə”

12.06.2024 | 18:36
Rusiyanın "hidrogen Aurus avtomobili" - müasir texnologiya, ya ərəb - Afrika ölkələri üçün pul tələsi...

XƏBƏR ARXİVİ

«    İyun 2024    »
BeÇaÇCaCŞB
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930