KÖHNƏ VERSİYA            

Yunus Oğuzun "Cığır"-ı daha böyük zəfərlərə gedən YOL - Nizami CƏFƏROV

Image

Nizami Cəfərov,

Milli  Məclisin  üzvü, akademik

Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin strateji hünəri (və siyasi müdrikliyi!) sayəsində Azərbaycanın milli intibah şəhəri (bu gün isə mədəniyyət paytaxtı) Şuşanın düşmən əsarətindən xilas edilməsi elə bir möhtəşəm hadisədir ki, bütövlükdə milli tarixi yaddaşı hərəkətə gətirməklə ədəbi-ictimai şüur qarşısında geniş idrak üfüqləri açdı. Və məhsuldar yaradıcılıq axtarışları ilə Azərbaycan xalqının tarixinin müxtəlif dövrlərinə romanlar miqyasında müfəssəl analitik təhlil verməklə kifayətlənməyib keçmişlə bugünün sələf-xələflik münasibətlərinin genotipologiyasını aşkarlamağa xüsusi maraq göstərən Yunus Oğuzun Şuşanın "tərcümeyi-hal"ına müraciət etməsi, əlbəttə, ilk növbədə həmin möhtəşəm hadisənin - Şuşa Zəfərinin əks-sədasıdır. Görkəmli yazıçı- mütəfəkkirin on illərlə daxilində, ruhunda gəzdirdiyi nisgil Şuşa görüşlərindən, ziyarətlərindən sonra vulkan kimi püskürərək onun düşüncələrindəki milli təəssübkeşliyi bütün hərarətilə üzə çıxarır.

Roman Qarabağ xanlığının əsasını qoyan Pənahəli xanın olduqca mürəkkəb dövrdə paytaxt üçün etibarlı bir yer axtarması, bu zaman rastına çıxan ağsaqqal Nəsrəddin kişi ilə məsləhətləşməsindən başlayır...


"Xan gördü ki, Nəsrəddin kişi onun fikirlərini oxuyur. Sıldırım qayalara, göyün mavi ənginliyinə baxıb dilləndi:

- Görürəm, ürəyimdən keçənləri oxuyursan. Elədir, amma təzə yurd axtarmıram. Təzə paytaxt tikmək istəyirəm. Yurda gəldikdə isə bütün Azərbaycan mənim yurdumdur. Hökmüm çatan torpaqlar isə Qarabağdır. -Ah çəkdi. - Nadir şahdan sonra məmləkətin içi qarışıb. Əvvəl şahın tayfası tac uğrunda müharibəyə başladı. Şahı devirən qardaşı oğlu Adil şahı da öz qardaşı taxtdan saldı, ona qarşı çıxdı. İndi ölkədə hərc-mərclikdir. Xorasanda Nadir şahın qardaşı oğlu Adil şah tərəfindən gözü çıxarılan nəvəsi Şahruh, Şirazda Kərim xan Zənd, Astrabadda Məhəmməd Həsən xan Qacar, Urmiyyədə Fətəli xan Avşar şahlıq fikrinə düşüblər. Hamısı da namə yazıb ayrılıqda onlara qoşulmağımı təklif edirlər, hətta hədələyirlər"...

Yazıçı öz üslubuna sadiq qalaraq bütün əsər boyu dövrün siyasi mənzərəsini, baş verən hadisələrin tarixi köklərini, coğrafi miqyasını təsvir edir. Birinci növbədə heç də az olmayan tarixi mənbələrə əsaslanır, təxəyyülünün cilovunu buraxanda da çalışır ki, bu mənbələrin verdiyi təəssüratları zədələməsin:

"...Atlar yoxuşu qalxıb dayandılar. Onların qarşısında təsvir olunmayan bir gözəllik, lacivərd bir düzəngah açıldı. Hamı heyrətdə idi. Xan özü bu gözəlliyin əsirinə çevrilmişdi, deməyə söz tapmırdı. Yazın ortası olmasına baxmayaraq, hava soyuq idi. O, daha atla getmək istəmədi, fikirləşdi ki, bu yerləri qarış-qarış gəzsin, hər daşı, hər kolu yaddaşında saxlasın, tikəcəyi şəhərin hər addımına bələd olsun".

Qarabağ xanlığını qoruyub saxlamaq üçün özünə paytaxt (əslində, qala, təbii istehkam!) axtaran Pənahəli xanın arzuları, idealları barədə aydın təsəvvür yaratdıqdan sonra yazıçı XVIII əsrin ortalarından XXI əsrə - Şuşanı (və ümumən Qarabağı) qəsb etmiş Ermənistanın bu "qələbə"ni möhkəmlətmək üçün Moskva qarşısında hər cür "reverans"lar etdiyi bizim günlərə gəlir. Məqam düşən kimi onları da aldadan, özünə daha güclü arxa axtaran ermənilərə isə Moskva heç də həmişə güzəştə getmək istəmir. Və Azərbaycanın yeni ərazilərini istila etmək arzusunda olan azğınlara Moskvanın məsul nümayəndəsi belə cavab verir:

"Mən sizin kimi düşünmürəm, çünki mən burada Rusiyanın adından danışa bilmərəm. Sizə onsuz da kifayət qədər dəstək veririk, amma bu məsələdə yalnız bir nəfərin qərarı keçərli ola bilər, o da Prezident Putinin. İrana gəldikdə isə, onlar sizə kömək edirlər. Ancaq onu da nəzərə almaq lazımdır ki, İranda qırx milyon azərbaycanlı yaşayır. Əgər Tehran özünün strateji maraqlarını nəzərə alıb İrəvana açıq köməklik göstərsə, o zaman onlar ayağa duracaqlar, həm də, - o, müdafiə nazirinə diqqətlə baxıb sözünə davam etdi, - həm də nəzərə almaq lazımdır ki, İran Türkiyə və Pakistanın basqıları ilə üz-üzə qalacaq".

Və beləliklə, məsul nümayəndə erməni nazirinə strateji gerçəkliyi xatırlatmağa məcbur olmaqla onu "göylərdən yerə endirir".

Sovetlər Birliyinin dağıldığı illərin siyasi hərc-mərcliyindən istifadə edərək Azərbaycan torpaqlarını qəsb etmiş ermənilər elə güman edirlər ki, bu, taleyin onlara bağışladığı əbədi bir üstünlükdür. Və hətta bir az da irəli gedib Azərbaycanda hərc-mərclik yaradacaqları barədə xəyallara da qapılırdılar...

Yunus Oğuz romanın strukturunu hiss olunmadan (yəni təhkiyənin xronotopunu ancaq zəruri hallarda dəyişərək) "mürəkkəbləşdirir". Və nəticə etibarilə, roman həm bugündən keçmişə (retrospektiv), həm də keçmişdən bu günə (prospektiv) olaraq oxunur ki, hadisələrin cərəyan ardıcıllığını yerli-yataqlı izləmək üçün bu, çox mühün şərt olmaqdan əlavə, münaqişə başlayandan Şuşanın azad edilməsinə qədər həmin mövzuda müxtəlif səviyyələrdə gedən söz-söhbətlərdən hansıların doğru, hansıların isə uydurma olduğunu bir-birindən ayırmağa imkan yaradır.

Ermənilərin Şuşa şəhərini necə ələ keçirdiyini Yunus Oğuz zahirən ciddi, daxilən isə ironik planda təsvir edir:

"Hamının kefi yerində idi, şadyanalıq edir, deyib-gülürdülər. İrəvanda və Xankəndidə Şuşanın alınması üçün xüsusi hazırlıqlar görülmüş, hətta bəzi xarici dövlətlərin rəhbərlərinin razılığı da alınmışdı. İndi qalmışdı Şuşanı almaq. Buna görə də bu əməliyyata "Dağlarda toy" adı verilmişdi. Şəhərin alınmasına tamaşa etməyə gələnlər, sanki doğrudan toya gəlmişdilər.

...Bu "toy"un tamadası isə müdafiə naziri Vazgen Sarkisyan idi. O, bir-bir qonaqlara yaxınlaşır, hal-əhval tutur, zarafatlaşır, deyib-gülürdü. Xidmətçilər də ortada gəzir, şərab süzür, kim istəsəydi, qarşısına yemək, ya da meyvə qoyurdular".

Nəinki keçmiş barədəki uydurmaları, nəinki gələcək barədəki xülyaları, hətta bu gün - gerçək həyat haqqındakı düşüncələri belə, absurd avantüradan başqa bir şey olmayan bu narahat etnosu bir kabus kimi arxasınca hər cür nalayiq hərəkətlərə sürükləmişdir.

Qarabağ uğrunda mübarizə pərdəsi altında Ermənistan hakimiyyəti kluarlarında məhz şəxsi siyasi nüfuz üçün baş verən çəkişmələrin iç üzünü açmağa çalışan yazıçı konkret (və olduqca səciyyəvi) epizodlarda erməni xisləti barədəki təsəvvürləri dəqiqləşdirdiyi kimi, Azərbaycan hakimiyyətində həmin mübarizənin nə qədər müqəddəs ideallara əsaslandığını da parlaq lövhələrdə təqdim edir:

"...Prezident ayağa durdu, saatına baxdı, Təhlükəsizlik Şurasının iclasına hələ on beş-iyirmi dəqiqə qalırdı. Kabinetində bir qədər gəzişdi. Yenə gəlib atasının portretinin qarşısında dayandı. O, sanki içində atasının ruhunu gəzdirir, bu dünyagörmüş atadan, siyasətçidən məsləhət almağa çalışır, atacağı addımı yüz ölçüb, bir biçirdi. İçində bir qalxınma vardı. O özü və Azərbaycan üçün yeni bir CIĞIR açırdı. Bu yeni CIĞIRı yola çevirmək istəyirdi"...

Yazıçı romanda Tovuz döyüşlərinin təfsilatına varır, xaos yaratmaq cəhdlərinin necə iflasa uğradığını, xalqın monolit birliyini, Qarabağ uğrunda mübarizənin heç bir başqa istiqamətə yönəltməyin mümkün olmayacağını öncədən görməyə imkan verən hadisələri xatırladır...

"Hələ Tovuz döyüşlərindən bir qədər öncə Ermənistanın Baş naziri Paşinyan Xankəndidə çıxış edərkən belə bir cümlə işlətdi. Qarabağ Ermənistandır, nöqtə".

Prezident İlham Əliyev isə onun cavabını çox gecikdirmədi. Soçidə Valday konfransında, daha çox dünya siyasətçilərinin toplaşdığı bir məclisdə demişdi: "Qarabağ Azərbaycandır, nida!".

Tezliklə bu şüar xalqın dilində əzbər oldu, hər yerdə "Qarabağ Azərbaycandır!" deyilməyə başlandı.

Şuşanın (ümumən Qarabağın) düşmən işğalından xilası barədəki komandanı Azərbaycan Prezidenti, əslində, Valdayda - bütün dünyanın gözləri qarşısında hər bir azərbaycanlının ruhunu silkələyən, canına- qanına işləyən "Qarabağ Azərbaycandır, nida!" sözlərilə vermişdi. Silahları hərəkətə gətirən sonrakı əmr isə yalnız ordu üçün idi. O ordu üçün ki, Azərbaycan xalqının (və Ali Baş Komandanın) iradəsini bilavasitə həyata keçirirdi.

Qarabağ uğrunda aparılan Vətən müharibəsində xalqla hakimiyyət arasındakı anlaşmadan doğan mənəvi-ruhi rezonans, hər bir vətəndaşın daxilindən gələn qeyri-adi vətənpərvərlik romanda təqaüdünü orduya köçürən şəkili Hikmət babanın, üç oğlunu birdən müharibəyə göndərən Cəfər kişinin, şəhid ərinin cənazəsini qəbir evinə öz çiynində aparan xanımın bədii təxəyyüldən yox, həyatdan gələn obrazlarında əks olunmuşdur.

Ermənilər işğal etdikləri Şuşanın təbiətinə (ruhuna!) bələd olmadıqlarına görə CIĞIR-dan da xəbərləri olmur. Şuşaya hücuma hazırlaşan Azərbaycan xüsusi təyinatlılarına bu barədə Nəsrəddin kişi (Pənahəli xan dövründəki Nəsrəddin kişinin törəmələrindən) məlumat verir. Və əsgərlər Şuşaya məhz həmin cığırla qalxırlar...

"Dörd yüz nəfər xüsusi təyinatlı kölgəyə çevrilib Şuşanın küçələrində "Sızma" əməliyyatını davam etdirirdilər.

Nəhayət, ermənilər başa düşdülər ki, Azərbaycan əsgəri şəhərdə xüsusi əməliyyat aparır, amma heç kim başa düşmürdü ki, onlar haradan gəlib çıxıblar. Şəhərin girişində yerləşən posta zəng edib soruşurdular ki, türklər hardan gəlib şəhərin ortasına çıxıblar.

Postun komandiri, buradan keçməyiblər, - dedi. Elə isə haradan? Bu müəmmalı sualın altında ermənilər hara gəldi atəş açmağa başladılar. Onlar hansı qaraltını görürdülər, gülləbarana tuturdular. Şəhəri güllə səsi başına götürdü".

Romanın sonluğu - Şuşanın düşməndən azad olunması səhnələri xüsusi sənətkarlıqla, hətta demək olar ki, eşqlə, vəcdlə işlənilmişdir. Və yazıçının təsvir-təfərrüatdan daha çox detallara üstünlük verməsi də buradan irəli gəlir...

"- Sən Şuşada düşmən gördünmü, sizi bu günə kim qoyub, kiminlə vuruşurdunuz?

Yaralı əsgər zarıyaraq cavab verdi:

- Mən Şuşada ancaq kölgə görürdüm. Qaranlıq kölgələr çıxır, bıçağı boğazımıza çəkir, sonra qaranlığa batırdılar. Heç nə edə bilmirdik. Lap yaxından güllə atırdıq, bilirdik ki, hədəfə dəyib. Ancaq nə ölən vardı, nə də yıxılan. Elə bil ruhlarla döyüşürdük".

Roman Ali Baş Komandanın 2020-ci ilin 8 noyabrında dediyi tarixi sözlərlə bitir: "Əziz Şuşa, sən azadsan! Əziz Şuşa, biz qayıtdıq!..". O sözlərlə ki, Şuşaya qalxan yalnız azərbaycanlılara məlum CIĞIR-ı bütün dünyada məşhur geniş Zəfər Yoluna çevirdi.
VİDEO

Türkiyədə çevriliş məsələsində Moskvanın "xüsusi kanalları" yenə işləyir... - VİDEO

Paşinyan Azərbaycanla dinc yanaşı yaşamağı "yad fenomen" adlandırdı... - VİDEO

Ermənistanın Avropa Sülh Fonduna qəbul olunması Cənubi Qafqaza düşmənçilikdir... - VİDEO

Xankəndidə ermənilərin 30 ildə tikdiyi binaların aqibəti necə olsun? - “Avropa” oteli...

Ölkəmizə Füzulidən başlayan xarici səfərlər ənənəyə çevrilir...

Ermənistandan etiraf - kəndləri işğal etmişdik, qaytardıq...

SON XƏBƏRLƏR

21.05.2024 | 21:17
Zelenski Prezident İlham Əliyevə zəng edib

21.05.2024 | 21:07
Rəisinin İrəvana səfəri barədə xəbər yaydılar, sonra da təkzib etdilər - erməni məkri…

21.05.2024 | 20:51
Paşinyana yeni təzyiq - “delimitasiya hüquqi əsas olmadan aparılır"...

21.05.2024 | 20:37
Xankəndidə ermənilərin 30 ildə tikdiyi binaların aqibəti necə olsun? - “Avropa” oteli...

21.05.2024 | 20:22
Aviaqəzalara qurban getmiş prezidentlərin uzun siyahısı var...

21.05.2024 | 20:08
Azərbaycan-İran münasibətləri bölgədə sabitliyin önəmli amili adlandırıldı...

21.05.2024 | 19:53
Xəzərdə daha qorxulu vəziyyət yarana bilər - günahkar Rusiyadır...

21.05.2024 | 19:40
Rəisidən sonra Bakı-Tehran münasibətləri necə olacaq?..

21.05.2024 | 19:26
Fransa və Ermənistanın Azərbaycanla bağlı planları tam puç oldu...

21.05.2024 | 19:12
Seksual təmənnalı iş elanlarına görə cinayət işi açılacaq - əla təşəbbüs...

21.05.2024 | 18:57
Kilsə biabırçı duruma düşdü - Paşinyan öz qələbəsini yuyur...

21.05.2024 | 18:43
Mədəniyyət fenomeni cəmiyyətin tərəqqisində mühüm faktordur

21.05.2024 | 18:25
Ermənistan eyforiyada - bundan sonra da İrandan dəstək alacaqlarına inanırlar...

21.05.2024 | 18:11
Ölkəmizə Füzulidən başlayan xarici səfərlər ənənəyə çevrilir...

21.05.2024 | 18:03
Mehriban Əliyeva cüdoçu Hidayət Heydərovu təbrik etdi - FOTO

21.05.2024 | 17:57
Polis Akademiyasına qəbulda görünməmiş yeni təzahür var...

21.05.2024 | 17:50
Azərbaycandakı "Akıncı" Rəisinin helikopterinin axtarışı üçün hazır vəziyyətdə olub - Selçuk Bayraktar açıqladı

21.05.2024 | 17:43
Hindistan səfirinin diqqətinə - Ermənistanın taleyi Çabaharda yox, Zəngəzurda həll olunur...

21.05.2024 | 17:30
Rəisiyə görə bəzi ölkələr də matəm elan etdilər - İran sevgisi, ya…

21.05.2024 | 17:16
Makron Kaledoniya aeroportunu bağladı - kanak xalqı "qida blokadasına" alındı...

21.05.2024 | 17:03
Azərbaycanda kişilərə qarşı da zorakılıq halları baş verirmiş - nə kimi?..

21.05.2024 | 17:01
Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin fəaliyyət istiqamətləri üzrə müvafiq işlərin görülməsi üçün alınması tələb olunmayan icazələrin siyahısı təsdiqləndi

21.05.2024 | 16:55
Dövlət Komitəsində vətəndaşların növbəti qəbulu keçirilib

21.05.2024 | 16:51
Ceyhun Bayramovla Əli Bağeri arasında telefon danışığı olub

21.05.2024 | 16:46
Qəhrəmanlar unudulmur - FOTO

21.05.2024 | 16:30
Ağdərədə bir nəfər minaya düşərək həlak olub

21.05.2024 | 16:18
Rəisinin helikopterinin qəzaya uğradığı yerdən çəkilmiş İLK GÖRÜNTÜLƏR yayıldı - VİDEO

21.05.2024 | 15:56
İran prezident seçkilərinə gedir - tarix açıqlandı...

21.05.2024 | 15:40
“Sərhəddə ticarət üzrə dövlət xidmətlərinin səmərəliliyinin artırılması” altqrupunun iclası keçirilib

21.05.2024 | 15:38
Hindistan vətəndaşlarını ABŞ-a aparmaq adı ilə aldadan pakistanlı Bakıda yaxalandı

21.05.2024 | 15:02
“Bakcell”in Baş İcraçı Direktoru Müasir Təhsil Kompleksinin şagirdləri ilə görüşüb - FOTO

21.05.2024 | 15:01
İranın helikopter qəzasına görə ABŞ-dan yardım istədiyi ortaya çıxdı

21.05.2024 | 14:33
Bakı Mühəndislik Universiteti Türk Universitetlər Birliyinə üzv oldu

21.05.2024 | 13:58
Kəmərə görə saxlanan sürücünün narkotik qəbul etdiyi ortaya çıxdı

21.05.2024 | 13:44
Simonyan: "Keşişin siyasətlə məşğul olması qəbuledilməzdir"

21.05.2024 | 13:36
MM-də İran Prezidentinin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edildi

21.05.2024 | 13:30
İran Azərbaycana yeni səfir təyin edənə qədər onun səlahiyyətlərini kim icra edəcək?

21.05.2024 | 13:27
Prezident: "Rəisi ilə görüşdə qəbul edilən qərarlar əminəm ki, İranın yeni rəhbərliyinə çatdırılacaq"

21.05.2024 | 13:25
"Sərhəddəki açılışda İran Prezidenti ilə birgə iştirakımız bütün dünyaya çox açıq mesaj idi" - Prezident İlham Əliyev

21.05.2024 | 13:17
Xocalıda tarixi xəzinəmizi ermənilər görün nə hala salıb: EKSKLÜZİV GÖRÜNTÜLƏR

21.05.2024 | 13:10
Sultan Raevin kitabının təqdimatı keçiriləcək

21.05.2024 | 13:03
Визит Лукашенко в Азербайджан - есть недовольные - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

21.05.2024 | 12:42
Birinci Qarabağ müharibəsinin şəhidi Sabunçuda dəfn olundu

21.05.2024 | 12:36
Türkiyənin modernləşdirdiyi "Laçın" qırıcısı Azərbaycana gətirildi...

21.05.2024 | 12:00
"Elə aparıcılar var ki, ağzının danışığını bilmir" - Xalq artisti

21.05.2024 | 11:20
Mbappe 20 nəfərlik ziyafət verdi, prezident də qatıldı...

21.05.2024 | 11:15
“Bakı Kristal Zalı” MMC-yə yeni direktor təyin edilib

21.05.2024 | 11:05
Rəisiyə görə 7 ölkədə matəm elan olundu

21.05.2024 | 11:04
Bakı Makrona sərt cavab verdi - CANLI

21.05.2024 | 11:00
Bakıda “Yaşıl dünya naminə” Bitki Sağlamlığı Forumu keçirilir

21.05.2024 | 10:43
Prezident İlham Əliyev İran səfirliyində olub, İran Prezidentinin və digər şəxslərin helikopter qəzasında həlak olmaları ilə əlaqədar başsağlığı verib - FOTO/YENİLƏNDİ

21.05.2024 | 10:25
Prezident İlham Əliyev Özbəkistanın investisiya, sənaye və ticarət nazirini qəbul etdi - FOTO/YENİLƏNDİ

21.05.2024 | 10:20
Vətəndaşlıqdan məhrum edilmiş şəxslərlə bağlı Rusiyadan YENİ QƏRAR

21.05.2024 | 10:15
Almaniyanın XİN rəhbəri Kiyevdədir - Ukraynaya dəstək üçün...

21.05.2024 | 10:10
"Bu, ölkənin beynəlxalq arenada strateji çəkisini artırır" - türkiyəli nazir

21.05.2024 | 10:05
Neftçalada narkokuryer yaxalanıb

21.05.2024 | 10:00
Bu gün Bakının 4 rayonunda qaz olmayacaq - XƏBƏRDARLIQ

21.05.2024 | 09:31
45 yaşlı hollandiyalı "Liverpul"un baş məşqçisi oldu

21.05.2024 | 09:25
İcazəsiz abort qadağandır - ancaq 15 min artım var…

21.05.2024 | 09:14
Xəzər dənizi iki metrdən çox dayazlaşıb - Rusiyadan AÇIQLAMA

21.05.2024 | 09:12
Kosovoda Serbiya bankının filialları bağlanıb

21.05.2024 | 09:07
Sabirabadda mal-qara oğruları yaxalanıb

21.05.2024 | 09:01
"Bu tələb təhqiredicidir" - Co Baydendən ETİRAZ BƏYANATI

21.05.2024 | 08:41
Taksilər minimal gediş haqqını 2,5-dən 4,50-yə qaldırmaq istəyir...

21.05.2024 | 00:16
"Türkiyə Azərbaycanın mövqeyini dəstəkləyib və dəstəkləyir" - Ərdoğan

20.05.2024 | 23:35
ABŞ İrana başsağlığı verdi

20.05.2024 | 22:12
Rəcəb Tayyib Ərdoğan Prezident İlham Əliyevə zəng edib

20.05.2024 | 21:10
Gürcüstanda “Ukrayna ssenarisi” - Qərb sanksiya tətbiqinə hazırlaşır...

20.05.2024 | 20:53
Ermənistandan etiraf - kəndləri işğal etmişdik, qaytardıq...

20.05.2024 | 20:38
Azərbaycanla Belarus MDB-də "2-tərəfli münasibətlər modeli" axtaranlara nümunə ola bilər...

20.05.2024 | 20:24
Rəisinin helikopter qəzasının şübhəli məqamları - digər helikopterlər salamat qalıb...

20.05.2024 | 20:20
QHT rəhbərləri İranın Azərbaycandakı səfirliyinin binası önünə gül dəstələri düzüb

20.05.2024 | 20:06
Naxçıvana yol beynəlxalq dəhlizin mühüm hissəsinə çevrildi...

20.05.2024 | 19:52
Azərbaycan-İran normallaşmasından çox narahat olanlar var...

20.05.2024 | 19:38
“Qara xəbərə” İlham Əliyevin reaksiyası unikal və nadir fakt oldu…

20.05.2024 | 19:25
Paşinyan kilsənin "nəfəsini” kəsmək üzrədir…

20.05.2024 | 19:11
Azərbaycan İran üzərindən Fars körfəzinə əlverişli çıxış əldə edəcək...

20.05.2024 | 18:57
İran prezidenti mayın 19-da Ermənistana getməli idi? - Erməni mediası sensasiyalı xəbər yayıb...

20.05.2024 | 18:46
“Qarabağın Rəngləri” layihəsinin möhtəşəm qala gecəsi keçirildi

20.05.2024 | 18:39
Bakı və Minsk “ölü Minsk qrupunun” axırına birlikdə çıxacaq...

XƏBƏR ARXİVİ

«    May 2024    »
BeÇaÇCaCŞB
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031