KÖHNƏ VERSİYA            

İnsan səbrli olsa, tənhalığın qoynunda da rahatlıq tapar… - Onüçüncü yazı

Image

Bəzən təqdiri asan olmayan mürəkkəb proseslər kimlərdəsə qarışıq hislər yaradır; o, başqalarına da bu zərrəvi his­slə bağlı yanlış təsəvvür verir. Gerçək müddəa isə bü­tün hallarda öz labüd xarakterini qoruyur, mental zərurəti elə mürəkkəb - fəlsəfi ovqatda tapır. Bu baxımdan, biz in­san­lığı haqqın mesajı kimi “öyənlərə” daha çox hörmət edir, onların isti-ilıq fikirlərində məna, məzmun tapır, ədə­bi təfərrüata varırıq...

İnsanlıqlarını, Vətən sevgilərini yaxşı mənada təqdir et­diyimiz Əli və İslam qardaşları da həyatı batini xarakterdə ci­lalayan, ona çox vaxt şüurüstü zəmin verən və başqalarında mütləq titrəyiş yarada bilən qeyrət sahibləri idilər. Şəxsən tanımasaq da, Vətən uğrundakı fədakarlıqları, dö­yüş­lərdə göstərdikləri qəhrəmanlıqlar bizi son dərəcə məm­nun edir. Onların həyat eşqi ilə ünsiyyət qurduqca in­sanlıq hücrələrində fərqli bir məna, aşkar bir səmt tapırıq. Bu qəhrəman oğulların şəhadətini «Şəhid dağı» kitabı ilə təqdir etmək istəyimiz də elə bu aspektdən irəli gəlir.   

Əli və İslam Vətən sevgilərini kəpənək sürəti ilə deyil, qatar tələskənliyi ilə də deyil, saatın əqrəbləri hansı tezliklə təzahürdədirsə, o proseslə əks etdirdilər. Ancaq düşün­mə­yin ki, onları dərhal anlamaq, ürəklərində təpər tapan Vətən eşqini dərhal xarakterizə etmək mümkündür. Əsla, şəhid qardaşlar torpaq, yer-yurd ağrılarını asta yerişlərə qərq etməklə (zənnimizcə) başqa bir aləmlə təmas qurdular. Bu hiss də çoxları üçün görünüş-görkəm baxımından sadə təzahürdə görünə bilər, ancaq bu qaynar sevdanın içində gizlənən həyati mahiyyət həm sosial zəmindir, həm əvvəl, həm axır, həm zəruri olmayan nəsnə, həm aktiv tə­bəddülat, bir sözlə, batini mücərrəd məna kimi anlaşılan, ger­çəkdə isə doğru fəhm aşılayan həyat fəlsəfəsidir. Əl­bət­tə, onların daxili təlatümlərində gizlənən mənanı aç­maq üçün ayrıca bir kitab yazmağa ehtiyac var idi. 

«Şəhid dağı» kitabında bir-iki nüansa diqqət çəkmək istəyirik; əgər son sözü deməyə zaman qalmayıbsa, deməli, Göyün qəzəbi Yeri çulğayıb, insan günaha vəsilə olduğu üçün cənnətin qapısı ağzında yersiz qonaqtək (əslində, yad adam kimi) boynunu burub, ona Allahdan da rəhm yoxd­ur. Bu, bir ömürlük yaşantının bir anda heç olması zə­ru­rəti də verir və s. Şəhid qardaşların Vətən sevgilərinin üst qatında bu və bu kimi səciyyələr qabarıq aşkardır. Bu­rada “vaxtsız ayrılıq” sevdiyin şəxsdən qopmaqdan daha çox Allah qarşısında həyat acıları ilə baş-başa qalmaq mə­nası verir. Ürəyin girov olması isə şeytanla əlaqənin güclənməsi, haqdan (batindən) uzaqlaşmaq xüsusatıdır. Yəni könül verdiyin şəxs ürəyini-sevgini zəbt edir, sonra da baş­qa cığırlarda pəri axtarırsa, o, mütləqə asi adamdır, iblis xa­rakterdə biridir və s. Əli və İslam isə bu cür anlamlarda doğru səmt tapa bildikləri üçün Vətən onlara ucalıq və şəhadət şərbəti verdi. Bu şərbət öz vəslini zaman, yoxluq, sonsuzluq, əvvələ qayıdış və s. kimi fəlsəfi-mistik təcəllalar ilə də səciyyələndirə bilər. 

Əli və İslamın Vətən sevgilərini təhlilə çəksək, dərhal zəruri olan nisbi olmayanla təmasını itirər; yəni anlaşılar ki, haqq iradə kəsbidir, yanlışlıq zəiflik məsaməsi. Kim öz insan təqdirini həyat salnaməsinin çırağı etmirsə, deməli, onun gözlərində işığa yer yoxdur, o, ancaq iblisanə baxışlara qəlb isidir. «Şəhid dağı» kitabının ideoloji çək-çevirində dediklərimizin bariz aktı var. Çözsək, fərqinə varsaq əmin olarıq ki, şəhid qardaşlar Vətəni heç də sadə düşüncə ilə sevmədilər.

 

***

 

“Vətən bizi əhatə edən sərhəddir” demişdi ata-babalarımız. 27 sentyabr 2020-ci ildə başlanan Vətən müharibəsində isə əmin olduq ki, Vətən biz özümüzük, hər igid oğul torpağı əhatə edən bir sərhəddir... 

İşıqlı insanlar, varlığı təmiz məhəbbətdən yoğrulmuş cə­sarətli insanlar xalqımızın ən çətin anlarında köməyə yetib, düşmənə sarsıdıcı zərbə vurub. Vətən müharibəsində də qeyrətli ərənlərimiz düşmənin yeni ərazilərə sahib ol­maq arzusunu gözündə qoydu, işğal altındakı ərazilərimizi, bütövlükdə, Qarabağı geri aldı. Bu missiya igid oğulların şərəfi idi... Məhz bu oğulların rəşadəti, əzmi və hü­nəri sayəsində (dəfələrlə) zamanın mürəkkəb tarixi-siyasi sınaqlarından uğurla çıxmış Azərbaycan yeni əsrə və yeni minilliyə Qələbə sevinci ilə ayaq basdı. Yeni bir tarix ya­zıldı… 

Bu tarixi yazan igidlərin sırasında Mingəçevirin hünərvər oğulları Əli və İslam Əhmədov qardaşları da var. On­la­rın qeyri-adi döyüş bacarığı, polad iradəsi və yüksək və­tən­pərvərliyi sayəsində torpaqlarımız düşməndən alındı, Zəfər üçün böyük sıçrayışa nail olundu. Bu, hər birimizin həyatının ahənginin köklü surətdə dəyişdi, milli düşüncəmizdə sürətli oyanış oldu, 44 günlük müharibənin ən parlaq səhifələrini oxuduq. Orada Əli və İslamın da şərəfli ad­ları qızıl hərflərlə yazılıb.  

Vətən uğrunda canlarını fəda edən oğulların qəhrəmanlıqları milli ruhumuzun canlanmasına xidmət göstərir. Bu, həm də bir özünüdərkdir. Xalqa, Vətənə sıx bağlılığın, mil­li dövlətçilik məfkurəsinə sadiqliyin təntənəsidir. 

Əli və İslam kimi oğullar torpaqlarımızı işğaldan xilas etdilər. İndiki və gələcək nəsillər isə bu əmanəti xalqımızın milli sərvəti kimi qorumalıdır. Çünki bu missiya hər bir azərbaycanlının (hamımızın) şərəfli vəzifəsidir. 

Azərbaycan xalqının şəhid oğullarla - milli qüruru olan əbədiyyət sahibləri ilə öyünməyə həmişə haqqı var…

 

***

 

“Zərin qədrini zərgər bilər”. Zər nədirsə, zərgər odur. Yaxud zərgər nədirsə, zər odur... Bu mənada biz başqa an­lam da axtarırıq: Vətən nədirsə, vətəndaş da odur. Və­tən­daş kimdirsə, Vətən də odur. Bu proses özünü Vətən mü­ha­ribəsində də göstərdi. Azərbaycan Cənnət beşiyi olduğu üçün xalq da nümunəvi addım atdı; Vətənin dar günündə hər kəs öz vətəndaşlıq borcunu vermək üçün ayağa qalxdı, şəhərlərdə, qəsəbə və kəndlərdə misilsiz izdiham yaşandı. Bu izdihamı üçrəngli bayraqlar daha möhtəşəm etdi. O gün dünya bir daha anladı ki, azərbaycanlılar harada yaşamaqlarından asılı olmayaraq, Vətən naminə həmişə bir yum­ruq kimi birləşiblər. Bu birlik 44 gün çəkən müharibədə xalqımıza qələbə bəxş etdi. Bu qələbədə pay sahibi olanlardan ikisi də Əli və İslam Əhmədov qardaşları idi. Onlar Vətəni zər, özlərini zərgər sandılar. Vətən də bir zərgər kimi hər iki qardaşı zərə çevirdi, əbədiyyət üfüqlərində çırpınan ucalıqların üzərinə səpdi. Ucalıqlar zər içində aşiqanə bir gözəlliyə döndü, parıltı verdi...

Əli və İslam qardaşları qabiliyyətli zərgər olduqları üçün Vətənin də­yərini yaxşı anladılar.   

Əli və İslam qardaşları yaxşı vətəndaş olduqları üçün öl­kəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda mərdanəlik göstərdilər.

Əli və İslam qardaşları Allahı sevdikləri üçün Cənnət mə­ləyi oldular. 

Nəhayət, Əli və İslam qardaşları cəsarətli, hünərvər ol­duq­ları üçün sinələrini düşmənə sipər etdilər...

Əziz şəhid qardaşlar! Siz Vətən müharibəsinin ilk şəhid qardaşlarısınız. Adınız tarixə belə yazıldı. Hünəriniz ana Vətənin yaxasında orden kimi görünür. Xalqımız sizi unutmayacaq. Əbədiyyət fövqündə məskun olanlar unudulmurlar. Siz həmişə nəsillərin ziyarət yeri olacaqsınız. Mə­zar­larınız isə hər kəsin ziyarətgahına, pirinə və qibləgahına çevriləcək. 

Allah sizə rəhmət eləsin!

(Son)

Hikmət MəlikzadəVİDEO

Sülhməramlıların Qarabağdan çıxması Ermənistanda qəzəblə qarşılandı... - VİDEO

Paşinyan Azərbaycanla sərhəddəki ermənilərə nələr dedi? – Təfərrüat - VİDEO

Qərbin İrəvandakı oyunlarına susan İran səfirinin ermənidən çox erməniliyi... - VİDEO

Delimitasiya Əliyevin formulu ilə başladı - 4 kənd...

Rus-Azərbaycan münasibətlərindən “hərbi komponent” çıxarıldı - yeni mərhələ gəldi...

Sülhməramlılar anlaşaraq gəlmişdi, anlaşaraq getdilər - ortada Qərbin planı pozuldu...

SON XƏBƏRLƏR

20.04.2024 | 14:56
“Zəfərimiz yeni-yeni hədəflərə yol açır” - Əhliman Əmiraslanov yazır...

20.04.2024 | 14:21
Paşinyan: "Rusiya sərhədçiləri Tavuşdan çıxacaq"

20.04.2024 | 13:43
"Qarabağdan çıxan sülhməramlılara lazımi texniki dəstək göstərilsin" - Nazir tapşırıq verdi

20.04.2024 | 13:26
MEDİA Agentliyi Ermənistanın və başqa ölkələrin media resurslarında dərc olunan əsassız məlumatlarla bağlı açıqlama yaydı - FOTO

20.04.2024 | 13:14
Azərbaycan-Ermənistan şərti sərhədindəki mövcud əməliyyat şəraiti təhlil edilib

20.04.2024 | 12:30
"Ermənistan və Azərbaycan məsələni ilk dəfə danışıqlar masası arxasında həll etdi" - Paşinyan

20.04.2024 | 11:05
“Bu toplantı əlaqələrimizi gücləndirəcək” - Ersin Tatardan AÇIQLAMA

20.04.2024 | 11:00
Bu gün "Neftçi" və "Zirə" arasında kritik qarşılaşma keçiriləcək

20.04.2024 | 10:05
ABŞ nəşrindən İDDİA: İsrailə 1 milyard dollarlıq mərmi tədarük olunacaq

20.04.2024 | 10:00
“Bu, dayanıqlı və ləyaqətli sülh sazişinin bağlanması yolunda mühüm addımdır" - Blinkendən AÇIQLAMA

20.04.2024 | 09:46
Quterreşdən Azərbaycan və Ermənistana çağırış

20.04.2024 | 09:44
Hacıqabulda narkokuryerlik edən iki nəfər yaxalanıb

20.04.2024 | 09:31
Bədəndə həll olunmayan palma yağları ölkəyə niyə gətirilir? - Milli Məclisdə haqlı sual...

20.04.2024 | 08:44
Bir nəfər məktəb psixoloqu vəzifəsi formal şey imiş - nazirin izahı realdır...

19.04.2024 | 23:09
G7 ölkələri Qərbi azərbaycanlılara haqsızlıq etdi - İcma sərt bəyanat yaydı...

19.04.2024 | 21:30
Azərbaycan-Ermənistan razılaşmasına Aİ-dən reaksiya - dəstəkləyirik...

19.04.2024 | 21:14
Qərbin xəyanəti Ukraynanı dalana saldı...

19.04.2024 | 20:59
Rusiya Ermənistanı dirədi - “5 aprelə izah verin"...

19.04.2024 | 20:45
Qərbin Ermənistan siyasəti Kremli hövsələdən çıxardı...

19.04.2024 | 20:32
AŞPA Azərbaycana münasibətini dəyişmək zorunda qaldı...

19.04.2024 | 20:18
Azərbaycanın Antiterror əməliyyatından 3 gün əvvəl beynəlxalq təxribat törədilib - sirr açılır...

19.04.2024 | 20:05
Delimitasiya Əliyevin formulu ilə başladı - 4 kənd...

19.04.2024 | 19:51
Qərbin Ermənistana 20 bəndlik gizli “Hərbi dəstək paktı” inkar edilə bilməz...

19.04.2024 | 19:37
Azərbaycanın kəndləri mövzusu Ermənistan siyasətini qaynadır...

19.04.2024 | 19:30
Ermənistan silahlı qüvvələri Qazaxın dörd kəndindən çıxarılır...

19.04.2024 | 19:30
Bu növ cinayətlər xeyli azalıb - Nazir Vilayət Eyvazov Prezidentin müəyyən etdiyi əsas vəzifələri xüsusi qeyd etdi...

19.04.2024 | 19:23
Rusiya XİN Qərbi azərbaycanlıların Ermənistana qayıdışına prinsipial dəstək verdi...

19.04.2024 | 19:10
Azərbaycan Kaledoniyanın müstəqilliyinin tanınmasına doğru mühüm addım atdı...

19.04.2024 | 18:56
“Bakcell”in Baş İcraçı Direktoru Xankəndidə jurnalistlərlə görüşüb - FOTO

19.04.2024 | 18:51
Prezidentin növbəti qələbəsi - 4 kənd döyüşsüz qaytarıldı...

19.04.2024 | 18:44
Rus-Azərbaycan münasibətlərindən “hərbi komponent” çıxarıldı - yeni mərhələ gəldi...

19.04.2024 | 18:38
Parisdə kamikadze kəməri geyinmiş şəxs İran konsulluğuna girdi - polis binanı mühasirəyə aldı...

19.04.2024 | 18:30
Qardaş Türkiyə CHP-dən mühüm dəstək - “Azərbaycanı AŞ-yə qaytarın, biz zamin oluruq”...

19.04.2024 | 18:16
Sülhməramlıların gedişi əslində ABŞ-ın marağında olmalı idi - bəs narahatlıq nədəndir?..

19.04.2024 | 18:03
Azərbaycan və Ermənistan anklav və eksklav məsələləri üzrə delimitasiya prosesini davam etdirmək barədə razılığa gəlib

19.04.2024 | 17:48
Fransa müstəmləkəçiliyinə qarşı mübarizə və Azərbaycan diasporu...

19.04.2024 | 17:45
"Yunus Oğuzun "Cığır" romanı Zəfərə gedən yolumuzun cığırlarını göstərən bir romandır" - Cahangir Məmmədli

19.04.2024 | 17:35
Zeytunumuzu xaricə 9.5, daxilə 16 manata satırıq - necə olur?...

19.04.2024 | 17:22
Sülhməramlılar anlaşaraq gəlmişdi, anlaşaraq getdilər - ortada Qərbin planı pozuldu...

19.04.2024 | 17:15
Bu ilin birinci rübündə qeydə alınmış cinayətlərin 85 faizi açılıb

19.04.2024 | 17:08
Səfir Sobhani işğalçı erməni silahlısının Azərbaycan torpağında məhv edildiyini unudur...

19.04.2024 | 16:57
Ombudsmanla əlaqədar yeni vəzifə müəyyənləşdi

19.04.2024 | 16:56
“Təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyinin Nizamnaməsi”ndə dəyişiklik edildi

19.04.2024 | 16:55
"Ekspressbank" 25 milyondan çox depozit itirib - insanlar inanmır, ya...

19.04.2024 | 16:54
Üzərinə həbs qoyulmuş əmlakın satılması və idarəetməyə verilməsi qaydaları hazırlanacaq - FƏRMAN

19.04.2024 | 16:50
Üzərinə həbs qoyulmuş əmlakın idarə edilməsi qaydası müəyyənləşdi

19.04.2024 | 16:47
Türkiyə səfirliyinin yeni mətbuat müşaviri işinə başladı

19.04.2024 | 16:38
Bakı Fransız Liseyi bağlanır... - YENİLƏNDİ

19.04.2024 | 16:30
Beynəlxalq Məhkəmədə Azərbaycanın etirazlarına dair ictimai dinləmələr başa çatıb

19.04.2024 | 16:23
G7 ölkələrinin XİN başçıları Azərbaycan-Ermənistan normallaşması ilə bağlı bəyanat yaydılar...

19.04.2024 | 16:15
Vanqa İranın İsrailə hücumu ilə bağlı nələr deyib? - “Qızıl Düşmən”lə müharibə 3-cü Dünya Müharibəsini və nüvə savaşını alovlandıracaq...

19.04.2024 | 16:04
Keşlədə saxta yuyucu vasitələr və spirtli içkilər hazırlayan obyekt aşkarlandı...

19.04.2024 | 15:43
İran-İsrail gərginliyi qəzzalıların başında çatlayacaq – ABŞ İsrailin Rəfaha hücum planını qəbul etdi...

19.04.2024 | 15:20
Ceyhun Bayramovla Fələstin Baş naziri arasında telefon danışığı olub

19.04.2024 | 14:56
"Aİ və ABŞ Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesinə qarışmağa başlayıb" - Lavrov

19.04.2024 | 13:56
Mərkəzi Seçki Komissiyasının nümayəndə heyəti Maldiv Respublikasında parlament seçkilərini müşahidə edəcək

19.04.2024 | 13:53
ABŞ və Fransa saxta erməni genosidi naminə qüvvələrini açıqca birləşdirir...."Xocalıya ədalətə" qarşı "Genosidə ədalət" şüarı çıxarıldı...

19.04.2024 | 13:46
Narkotikin təsiri altında avtomobil idarə edən sürücü saxlandı

19.04.2024 | 13:36
İsrail "məhdud sayda" zərbələrlə İranın nüvə obyektlərini hədəf aldı - ancaq...

19.04.2024 | 13:17
Məleykə Abbaszadə gənclərə çağırış etdi - Özlərini aldatmasınlar...

19.04.2024 | 13:03
Азербайджан искоренил армянский вопрос окончательно - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

19.04.2024 | 12:49
Xocavənddə Ermənistan istehsalı olan partlayıcı qurğular tapıldı

19.04.2024 | 12:32
Taksilər cərimə meydançasına aparılır? - DYP-dən açıqlama...

19.04.2024 | 12:18
Fransa diplomatları daha bir ölkədən qovuldu - "Bu qədər diplomatı qovulan ikinci ölkə yoxdur"

19.04.2024 | 12:04
Ermənistanın sürükləndiyi FƏLAKƏT DALANI...

19.04.2024 | 12:00
“Bayer 04” klubundan daha bir rekord

19.04.2024 | 11:45
Paşinyan Azərbaycan sərhədini pozmamaq üçün Tavuşa helikopterdə gəlib

19.04.2024 | 11:20
Polis 6 kiloqramdan çox narkotik vasitə aşkarlayıb

19.04.2024 | 11:10
Neftimiz 88 dollara düşdü..

19.04.2024 | 11:04
ABŞ təşvişdədir: "Rusiya yaxın gələcəkdə ciddi irəliləyişə nail ola bilər"

19.04.2024 | 11:03
Ruslar Qarabağdan çıxır, ABŞ niyə peşmandır? - CANLI

19.04.2024 | 11:00
Qəbiristanlıqı talayan keçmiş məhkumlar yaxalandı

19.04.2024 | 10:30
Nikolas Maduro ABŞ-a meydan oxudu: "Nə blokada, nə sanksiyalar..."

19.04.2024 | 10:10
Bu rayonda sənədsiz silahlar aşkarlandı - DİN açıqlama yaydı

19.04.2024 | 10:04
Türkiyəli aktyor 9 il sonra ekranlara qayıdır

19.04.2024 | 10:00
Kürdə batan atanın meyiti tapılıb, körpə qızı hələ də axtarılır...

19.04.2024 | 09:36
Aqrar sektorumuzun böyük problemi var - xarici sortlardan asılılıq...

19.04.2024 | 09:30
"Liverpul" büdrədi, "Bayer" və "Roma" Avroliqanın yarımfinalında

19.04.2024 | 09:15
Fransaya daha bir ŞOK: Bu ölkə frankdan imtina edir

19.04.2024 | 09:10
Sumqayıtda ata-anasını öldürən oğul yaxalanıb

XƏBƏR ARXİVİ

«    Aprel 2024    »
BeÇaÇCaCŞB
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930