KÖHNƏ VERSİYA            

Ölkənin iqtisadi qalxınmasında regionlarımızın payı sürətlə artır...

Image

Bazar münasibətlərinin formalaşması şəraitində Azərbaycanın regionlarının davamlı inkişafı çoxstrukturlu iqtisadiyyatın uğurlu islahatları və fəaliyyət göstərməsi üçün əsas tələblərdən biridir. Ötən dövr ərzində hökumət ölkənin və onun regionlarının iqtisadiyyatında islahatlara yönəlmiş çoxsaylı tədbirlər görüb. 

Xüsusilə, regional sənaye sahələrinin müasirləşdirilməsi və şaxələndirilməsi, istehsal və sosial infrastrukturun təkmilləşdirilməsi istiqamətində islahatlar aparılıb, bölgələr üzrə iqtisadiyyatın lokallaşdırılması, bank-maliyyə sektorunun və fiskal siyasətin liberallaşdırılması istiqamətində proqramlar qəbul edilərək həyata keçirilib.

Regionlarda innovativ sistem və metodların tətbiqinə böyük diqqət yetirilir

Hazırda ölkəmizdə regionlarda innovativ sistem və metodların tətbiqinə böyük diqqət yetirilir. Bundan başqa, o da faktdır ki, qloballaşma və regionlararası rəqabət şəraitində Azərbaycan güclü sosial siyasətin iqtisadi əsasını təmin etmək üçün dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyanı və beynəlxalq bazarlarda rəqabət qabiliyyətini təmin etməlidir. Bu məqsədə nail olmaq üçün hər bir regionun mütənasib inkişafı zəruridir, çünki bütövlükdə ölkə iqtisadiyyatı inzibati-ərazi vahidlərinin məhsuldarlığından və ya onların dotasiya dərəcəsindən asılıdır.

Bu gün ərazinin xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla regional inkişaf strategiyasının işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi faktı xüsusi aktuallıq kəsb edir. Tipik olaraq, belə strategiyanın əsas məqsədi yerli hakimiyyət orqanlarının imkanlarına hüquqi və təşkilati dəstək, təkcə xarici kapital üçün deyil, həm də yerli investorlar üçün investisiya mühitinin yaxşılaşdırılmasıdır. Bu, iş yerlərinin açılmasının, əhalinin rifahının yaxşılaşdırılmasının və rayonun davamlı sosial-iqtisadi inkişafının təmin edilməsinin yeganə yoludur. Xüsusi vurğulanmalıdır ki, ümumilikdə müstəqillik illərində milli iqtisadiyyatın ərazi tarazlığının təmin edilməsi və regional disbalansın azaldılması Azərbaycanın dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərinə çevrilib. Eyni zamanda, ərazilərin inkişafı siyasəti sənaye və sahə proqramları ilə yanaşı, digər ümummilli və ayrı-ayrı ərazi proqramlarının icrası ilə eyni vaxtda həyata keçirilir. Indiyə qədər diqqət mərkəzindən kənarda qalan məqamlara da indi xüsusi önəm verilir. Məsələn, yerli hakimiyyət orqanlarının, özəl sektorun və vətəndaş cəmiyyətinin səylərini birləşdirən tərəfdaşlıq kimi regional inkişaf strategiyasının hazırlanmasına bu vaxta kimi istənilən səviyyədə diqqət olunmayıb. Buna görə də bu gün Azərbaycanda inteqrasiya olunmuş planlaşdırma alətlərindən istifadə etməklə regional inkişaf strategiyalarının işlənib hazırlanması təcrübəsinin tətbiqi və özəl sektorun və yerli icmaların nümayəndələrinin planlaşdırma prosesinə fəal cəlb edilməsi planlarının fəal müzakirəsi aparılır. Mütəxəssislərin fikrincə, inteqrasiya olunmuş proqramlar və layihələr sonradan sosial-iqtisadi və ekoloji inkişaf üçün ən mühüm vəzifələri bir sistemləşdirilmiş sənəddə, yəni regional inkişaf strategiyasında birləşdirməyə imkan verəcək. Bu, bir tərəfdən, mərkəzi səviyyədə hazırlanmış mövcud sahə proqramlarını azaltmağa imkan verəcək, digər tərəfdən, hər bir regionun maraq və ehtiyaclarını nəzərə almaqla, regional inkişafın planlaşdırılmasında yerli hakimiyyət orqanlarının rolunu artıracaq. Yerli inkişafa bu cür kompleks yanaşma gələcəkdə resursların rasional bölgüsünə və səmərəli istifadəsinə nail olmağa, yeni iş yerlərinin açılmasına və əhalinin gəlirlərinin artırılmasına, səhiyyə, təhsil və sair istiqamətlərdə daha böyük nailiyyətlər əldə olunmasına gətirib çıxaracaq.  

Regional inkişaf strategiyası həm də mövcud insan, maddi və istehsal resurslarının hərtərəfli mənzərəsini yerli səviyyədə ən mühüm sosial-iqtisadi məqsədlərlə əlaqələndirməyə, orta və uzunmüddətli dövr üçün regional inkişaf prioritetlərini müəyyən etməyə imkan verəcək. Beləliklə, iqtisadi, sosial və ya ekoloji xarakterli konkret regionun məqsədlərinə nail olmaq və konkret problemlərin həllinə yönəlmiş yerli özünüidarəetmə orqanlarının, sahibkarlıq subyektlərinin, QHT-lərin və digər vətəndaş cəmiyyəti institutlarının qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığı regionların tərəqqisini gücləndirəcək. Həyata keçirilən siyasət tədbirləri regionların davamlı inkişafına, deməli, milli rifaha xidmət edəcək. Ölkədə qəbul edilən proqramlar da iqtisadiyyatın sənaye, kənd təsərrüfatı, xidmət, tikinti, nəqliyyat və digər sahələr kimi regionların inkişafı ilə bilavasitə bağlı olan əsas sahələrində kompleks tədbirlərin həyata keçirilməsini nəzərdə tutur.

Sahibkarlığın inkişafı regional iqtisadi siyasətin ən mühüm istiqamətlərindən biridir

Regionların sosial-iqtisadi problemlərinin bilavasitə yerindəcə həlli üçün onarın səlahiyyətlərinin genişləndirilməsi, maliyyə müstəqilliyinin gücləndirilməsi istiqamətində ölkədə müvafiq addımlar atılır. Vətəndaşların regionların  həyatında iştirakının və dövlət orqanları ilə bölgələr arasında birbaşa dialoqun təmin edilməsi, əhali ilə işlərin rəqəmsallaşdırılması da diqqət mərkəzindədir.

Bütün dövlət orqanları ilə regionlardan asanlıqla əlaqə saxlaması sisteminin yaradılması, dövlət və sosial xidmətlərin bilavasitə regionların özündə göstərilməsi istiqamətində də genişmiqyaslı işlər görülüb.

Bundan başqa, regionlarda yaşayan əhalinin sahibkarlıq fəaliyyətində ixtisaslaşması nəzərə alınmaqla dövlət dəstəyi sisteminin gücləndirilməsi üçün fə müvafiq işlər görülür. Regional səviyyədə işləmək üçün yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin məqsədyönlü hazırlanması, məşğulluq məsələləri, bank-maliyyə, təsərrüfat sahələrinin idarə edilməsi və torpaq becərilməsi, heyvandarlıq və quşçuluq üzrə bacarıqların formalaşdırılması da indi hökumət üçün prioritetdir. Qeyd edək ki, son 20 ildə regionların inkişafı ilə əlaqədar 4 proqram qəbul edilib və proqram çərçivəsində işlər uğurla davam etdirilir. Proqram çərçivəsində infrastruktur yenidən qurulur. İndiyədək regionlarda 3500-dən çox məktəb, 700-dən çox səhiyyə müəssisəsi, 40-dan çox olimpiya idman mərkəzi inşa edilib. Onu da vurğulayaq ki, son 20 il ərzində İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Sahibkarlığın İnkişafı Fondu tərəfindən iqtisadiyyata güzəştli kredit dəstəyi çərçivəsində sahibkarlıq subyektlərinin 42,7 min investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə yönəldilən 2,8 milyard manat güzəştli kreditlərin 75 faizi regionlara ayrılıb. Bunun nəticəsində açılan 178 mindən çox yeni iş yerinın 80 faizdən çoxu regionlarda fəaliyyətə başlayıb.  Ümumiyyətlə, sahibkarlığın inkişafı bu gün regional iqtisadi siyasətin ən mühüm elementlərindən biridir. Bu məsələdə 2004-cüildən indiyədək ölkədə həyata keçirilən regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlət proqramlarının icrası mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Son 20 il ərzində 4 dövlət proqramı üzrə bölgələrə yatırılan investisiyaların həcminin 104 milyard manat təşkil etməsi də bunun real təzahürüdür. İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyinin məlumatına əsasən, hazırda Azərbaycanın iqtisadi zonalarında 7 milyard manatdan çox investisiya layihəsi ilə 138 sahibkarlıq subyekti rezident statusu alıb. Ölkəmizdə 7 sənaye parkının (Sumqayıt, Mingəçevir, Pirallahı, Qaradağ, Ağdam, Balaxanı və Araz Vadisi iqtisadi zonası) və 5 sənaye rayonunun (Hacıqabul, Nefçala, Masallı, Sabirabad və Şərur) uğurlu fəaliyyəti təmin edilıib. Respublikanın 6 sənaye zonasında indiyədək 6 milyard manat investisiya qoyulub və 11 mindən çox daimi iş yeri açılıb. Növbəti mərhələdə sənaye zonalarındakı mövcud layihələrə 864 milyon manat sərmayə yatırılacağı və 6 min 700-dən çox daimi iş yerinin fəaliyyətə başlayacağı planlaşdırılıb. Bütün bunlar regionların ölkənin iqtisadi tərəqqisində xüsusi çəkisinin artmaqda olduğunu göstərir.

Tahir TAĞIYEV
Yazı Azərbaycan Respublikasının Medianın İnkişafı Agentliyinin maliyyə dəstəyilə çap olunur.VİDEO

"Politico": "Şolz və Makron arasında mübahisələr düşmənçiliyə çevrilir" - VİDEO

Azərbaycan AŞPA-ya qarşı sərt və məntiqli mövqe tutdu... - VİDEO

ABŞ-dan maliyyələşən təşkilat separatçıların açıq müdafiəsinə qalxdı - “Freedom House”un ağ yalanları... - VİDEO

Xocalıda kütləvi məzarlıqda aşkar edilmiş insan qalıqlarının sayı 13-ə çatdı

Prezident İlham Əliyev “Euronews” televiziyasına müsahibə verib - FOTO

Neft-qazdan imtina çağırışı hara, Cənub Qaz Dəhlizinin Bakı məşvərətinə gəlmək hara?..

SON XƏBƏRLƏR

03.03.2024 | 10:00
Bu axşam "Qarabağ" - "Neftçi" derbisi olacaq

03.03.2024 | 09:30
Bu gün 52 mindən çox şagird buraxılış imtahanı verəcək

03.03.2024 | 09:24
Ermənilərin Berlində anti-Azərbaycan tədbiri ləğv olunacaq...

03.03.2024 | 09:06
Azərbaycan - Ermənistan saziş layihəsininin 2 ən mübahisəli maddəsi açıqlandı....

03.03.2024 | 09:04
"Gəl Yerevanda görüşək və bunu tarixi hadisəyə çevirək"...

03.03.2024 | 09:01
İtaliyada təyyarə qəzaya uğrayıb, pilot həlak olub

02.03.2024 | 23:31
Ruslar sürətlə irəliləyir, Xarkovu da ələ keçirə bilərlər - Zelenski xəbərdarlıq etdi...

02.03.2024 | 20:58
Hakimlər və Ali Məhkəmənin əməkdaşları Türkiyədə təlimdə iştirak ediblər

02.03.2024 | 20:23
Britaniya ikinci ən böyük təyyarədaşıyan gəmisini Türkiyəyə sata bilər - Türk ordusunun gücü Qərbi narahat etməyə başladı...

02.03.2024 | 19:15
Lavrov üçtərəfli razılaşmalarla bağlı Antalyadan İrəvana mesaj göndərdi - Bu bizi düşünməyə vadar edir...

02.03.2024 | 18:58
Mütəxəssis qazla zəhərlənmələrə qarşı yeni təkliflə çıxış etdi..

02.03.2024 | 18:56
"Bakı-Xəbər"in əməkdaşını hədələyən şəxsin Kamil Zeynallı ilə fotosu çıxdı - bəs deyirdi tanımıram?!..

02.03.2024 | 18:32
Şolz Ukraynaya 500 km mənzilli raketlərin verilməsinə qarşı çıxdı - Moskvanı vura bilərlər...

02.03.2024 | 17:55
Xocalıda kütləvi məzarlıqda basdırılanlar qeyri-insani rəftara məruz qalıb, əlləri kəndirlə bağlanıb...

02.03.2024 | 17:47
Xocalıda kütləvi məzarlıqda aşkar edilmiş insan qalıqlarının sayı 13-ə çatdı

02.03.2024 | 17:46
Berlindən sonra: əsas və mümkün ehtimallar

02.03.2024 | 17:43
Aİ-Azərbaycan əlaqələrində Almaniya üzərindən yeni yol

02.03.2024 | 17:25
Paşinyan Qərbin əsas layihəsinin icrasına başladı - “bir gün Rusiya Qafqazda olmaya bilər"...

02.03.2024 | 17:04
Bakı-Tbilisi-Qarsla bağlı yeni müəssisə yaradılır - Azərbaycan 50 faiz pay sahibi olacaq

02.03.2024 | 16:49
Əliyev Avropanın maliyyə təşkilatlarını fakt qarşısında qoydu - “təsir altına düşməyin”...

02.03.2024 | 16:22
Ermənipərəst senator Menendezin korrupsiya ortağı hər şeyi etiraf etdi - Bir telefona görə erməni arvadına “Mercedes-Benz” hədiyyə...

02.03.2024 | 16:09
COP29-a qarşı çıxan ölkələrin əsas arqumenti vuruldu...

02.03.2024 | 15:48
Prezident Əsgər Rəsulovu təltif etdi

02.03.2024 | 15:24
Polis Qusarda əməliyyat keçirdi - bir nəfər həbs edildi

02.03.2024 | 14:43
Əliyevin yeni formulu - əks halda neft və qeyri-neft ölkələri üz-üzə gələcək...

02.03.2024 | 13:38
"Ermənistan qızışdırıcı bəyanatlar verməkdən çəkinməlidir" - Ceyhun Bayramov

02.03.2024 | 13:23
Ermənistan Aİ-yə daxil olmaq istəyir - İrəvanın Rusiyadan uzaqlaşmada son addımı...

02.03.2024 | 12:55
Bakıda “06” ilə avtoxuliqanlıq edən sürücü həbs edildi

02.03.2024 | 12:37
Bakıda 3 min manatlıq rabitə kabeli oğurlandı

02.03.2024 | 12:05
YYSİB və AGF: layihə və “Kreativlik əlilliyə qalıb gəlir” adlı sənədli filmin təqdimat-müzakirəsi keçirilib

02.03.2024 | 11:00
30 yaşlı Neftçala sakini intihar etdi

02.03.2024 | 10:16
Neftimizin qiyməti 90 dollara yaxınlaşdı..

02.03.2024 | 10:10
Sevgilisini təhdid etdilər, dərhal polisi aradı...

02.03.2024 | 10:06
"Azərbaycanın bərpaolunan enerji layihələri gündəliyi çox iddialıdır" - Prezident

02.03.2024 | 10:03
Prezident İlham Əliyev “Euronews” televiziyasına müsahibə verib - FOTO

02.03.2024 | 10:02
Gürcüstan mətbuatı Prezident İlham Əliyevin Məşvərət Şurasındakı çıxışına geniş yer ayırıb

02.03.2024 | 09:28
Ombudsmanın "ayrıca həbsxanalar" təklifi mübahisəli qarşılandı...

02.03.2024 | 09:20
"Pivəçilər" xal itirdilər

02.03.2024 | 09:14
İmişli polisi Salyan sakinlərini narkotiklə yaxaladı...

02.03.2024 | 09:10
Cevdet Yılmaz YAP nümayəndə heyəti ilə görüşüb

02.03.2024 | 09:09
Neft- qaz ölkələri üçün ədalət çağırışı - 12- ci konfransın dərsləri.....Aydın Quliyev yazır....

02.03.2024 | 08:44
Məktəblərdə bu qədər imtahan olar? - Müzakirə nə ilə bitəcək?..

01.03.2024 | 23:26
"Politico": "Şolz və Makron arasında mübahisələr düşmənçiliyə çevrilir" - VİDEO

01.03.2024 | 22:43
Azərbaycan AŞPA-ya qarşı sərt və məntiqli mövqe tutdu... - VİDEO

01.03.2024 | 22:14
Azərbaycanla Albaniya arasında viza rejimi ləğv edildi

01.03.2024 | 21:50
ABŞ-dan maliyyələşən təşkilat separatçıların açıq müdafiəsinə qalxdı - “Freedom House”un ağ yalanları... - VİDEO

01.03.2024 | 20:43
Neft-qazdan imtina çağırışı hara, Cənub Qaz Dəhlizinin Bakı məşvərətinə gəlmək hara?..

01.03.2024 | 20:27
Dünya sürətlə nüvə savaşına sürüklənir...

01.03.2024 | 20:20
Aİ Azərbaycanla enerji sahəsində əməkdaşlığı geişləndirməyi planlaşdırır...

01.03.2024 | 20:12
Bakı ilə İrəvan arasında Almaniyanın sülh təşəbbüsü hansı nöqtəyədək gedə biləcək?

01.03.2024 | 20:07
Diplomatik Forumda Sərdar Kılıcın Rubenyana nə cavab verdiyi bilinmir...

01.03.2024 | 20:03
Rusiya Ermənistanın qırmızı ikrasından imtina edir....

01.03.2024 | 19:58
Əliyev Avroparlamentin kirli niyyətlərini öncədən ifşa etmişdi - almanlarla açıq müzakirə getdi...

01.03.2024 | 19:45
Dünya Bankı Orta Dəhliz üçün Azərbaycanın etdiklərini tam görə bilmədi - Hesabat...

01.03.2024 | 19:31
"Paşinyan Qərbə qaçmağa hazırlaşır" - ANONS...

01.03.2024 | 19:22
Kadri Simson: "Azərbaycan etibarlı tərəfdaş olduğunu nümayiş etdirib"

01.03.2024 | 19:16
Avropa Azərbaycanın enerji resurslarından asılı vəziyyətə düşüb...

01.03.2024 | 19:14
Prezident İlham Əliyevin Albaniyanın Baş naziri ilə geniş tərkibdə görüşü olub - FOTO

01.03.2024 | 19:02
Doktorantura modeli hələ sovet qalıqlarından qurtulmayıb... Prezident də narazılıq bildirdi...

01.03.2024 | 18:47
Makronun impiçment təhlükəsi gedərək böyüyür...

01.03.2024 | 18:33
İrəvan 4 kəndi qaytarmaq üçün ağılsız şərt qoydu...

01.03.2024 | 18:19
Qazımıza möhtac italyan deputatlar Avroparlamentdə əleyhimizə daha çox fəallıq etdilər...

01.03.2024 | 18:05
Azərbaycanın beynəlxalq inteqrasiyasının ana xətti müəyyən olundu...

01.03.2024 | 17:51
Ombudsman dövlət sifarişli təhsil yerlərini artırmağı təklif etdi...

01.03.2024 | 17:37
Avroparlament Rusiyadan tək brilyant idxalına sanksiya qoymayıb - Karapetyanın qara pullarının xatirinə...

01.03.2024 | 17:24
Rusiya Paşinyanın "Sülh kəsişməsinə” həmlə etdi - "Zəngəzur dəhlizinin alternativi deyil"...

01.03.2024 | 17:11
Elmə ayrılan vəsaitin optimal həddini kim və necə hesablamalıdır?

01.03.2024 | 16:58
Minimum pensiya minimum əmək haqqından 70 manat azdır - niyə?..

01.03.2024 | 16:51
Beynəlxalq arenada Azərbaycana artan marağın və etimadın göstəricisi - ŞƏRH

01.03.2024 | 16:33
Rusiya nüvə silahından istifadə etməyə həmişəkindən daha yaxındır - GİZLİ SƏNƏDLƏR SIZDI...

01.03.2024 | 16:18
Şamaxıda İran vətəndaşına narkokuryerlik edən şəxs saxlandı

01.03.2024 | 16:10
Füzuli şəhərinə köçürüləcək ailələr arasında növbəti püşkatma keçirilib

01.03.2024 | 16:04
Rövnəq Abdullayev AFFA-dan gedir...

01.03.2024 | 15:58
Rusiya Ukraynanın Qara dənizə çıxışını tam bağlaya bilər - Qərbdən dəstək gəlməsə...

01.03.2024 | 15:46
Ceyhun Bayramov Lavrovla görüşüb

01.03.2024 | 15:40
Pentaqondan xəbərdarlıq - Ukrayna məğlub olsa Rusiya-NATO müharibəsi başlayacaq

01.03.2024 | 15:22
Astara polisi orta məktəbdə antinarkomaniya tədbiri keçirdi

01.03.2024 | 15:22
"Azərbaycan Ermənistandan hüquqi və konstitusiya sənədləri ilə bağlı müvafiq açıqlamalar gözləyir" - Hikmət Hacıyev

01.03.2024 | 15:15
"Ermənistanın sürətli silahlanaraq aqressiv ritorikasını davam etdirməsi sülhə təhdiddir" - Ceyhun Bayramov

01.03.2024 | 15:10
Lerikdə 1 saylı məktəb-liseydə maarifləndirici tədbir keçirildi

XƏBƏR ARXİVİ

«    Mart 2024    »
BeÇaÇCaCŞB
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031