KÖHNƏ VERSİYA            

İrəvanın Təpəbaşı məhəlləsinin taleyinə UNESCO-nun bu soyuqluğu səbəbsiz deyil...

Image

Səbuhi Hüseynov: “UNESCO Ermənistanın bu cinayətlərini təsdiqləmək istəmir” 

"Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyi bir daha mədəni abidələrin qorunması məsələsi ilə spekulyasiya etməyə çalışıb. Ermənistan tərəfi Azərbaycan ərazilərinə UNESCO missiyasının göndərilməsindən danışmaqdansa, belə bir missiyanı öz ərazisində qəbul etməlidir". Bu barədə Qərbi Azərbaycan İcmasından bildirilib.

Qeyd olunub ki, icma Ermənistandakı Azərbaycan abidələrinin vəziyyətinin monitorinqi məqsədilə Ermənistana missiya göndərilməsi ilə bağlı UNESCO-ya dəfələrlə müraciət göndərib: "Bizdə olan məlumata görə, UNESCO bizim müraciətimizlə bağlı Ermənistan hökumətinə müvafiq kommunikasiya göndərib. Lakin Ermənistan razılıq vermədiyi üçün bu missiya hələ də baş tutmur.

Ermənistanın törətdiyi əməllər İqtisadi, Sosial və Mədəni Hüquqlar Haqqında Beynəlxalq Paktın (1966), Ümumdünya mədəni və təbii irsin qorunması haqqında Konvensiyanın, Hərbi münaqişələr zamanı mədəni mülkiyyətin qorunması haqqında Konvensiyanın, Qeyri-maddi mədəni irsin qorunması haqqında Konvensiyanın və İrqi ayrıseçkiliyin bütün formalarının aradan qaldırılması haqqında Konvensiyanın pozulmasıdır".

Qərbi Azərbaycan İcması hesab edir ki, Ermənistanın UNESCO missiyasını qəbul etməməsi, mədəni irsin qorunması üzrə İcma ilə dialoqdan imtina etməsi və İrəvan şəhərində Təpəbaşı məhəlləsi daxil olmaqla Azərbaycan mədəni irsini nümayişkaranə şəkildə dağıtmaqda davam etməsi həm də Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin 2021-ci il 7 dekabr tarixli qərarının kobud şəkildə pozulmasıdır: "Xatırladaq ki, Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi həmin qərarında Ermənistandan “Azərbaycan mədəni irs yerlərini və etnik və mədəni mülkiyyət nümunələrini dağıtmağına və Azərbaycan mədəni izlərinin silinməsi siyasətinə dərhal son qoymağı” tələb edir.

Qərbi Azərbaycan İcması Ermənistan hökumətindən Azərbaycan mədəni irsini, o cümlədən, İrəvan şəhərinin tarixi Təpəbaşı məhəlləsini dağıtmağı dərhal dayandırmağı və dağıtmış olduğu Azərbaycan mədəni abidələrini bərpa etməyi tələb edir. Bərpa zamanı abidələrin orijinallığının və autentikliyinin təmin edilməsi üçün Qərbi Azərbaycan İcmasının bu prosesdə yaxından iştirakı zəruridir. Ermənistan hökuməti Qərbi Azərbaycan İcması ilə bu məsələyə dair dialoqa başlamalı və UNESCO-nun müvafiq missiyasını qəbul etməlidir".

Ermənistan hələ də UNESCO-nun yoxlama missiyasını qəbul etmir və UNESCO da Ermənistana lazımı təzyiqi göstərmir. Səbəb nədir, niyə göstərmir? Niyə məcburi şəkildə missiya göndərə bilmir? 

“Reallıqda UNESCO Ermənistana qarşı bu beynəlxalq hüququ istifadə etmir” 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) Tarix İnstitutunun baş mütəxəssisi, “İrəvan şəhərində Azərbaycan milli-mədəni, tarixi irsinin sonuncu qalığı Təpəbaşı məhəlləsinin taleyi: Ermənistanda Azərbaycan xalqının irsinin dağıdılması və tarixi izlərin silinməsi” üzrə araşdırmanın müəllifi Səbuhi Hüseynov “Bakı-Xəbər”ə “UNESCO-nun Ermənistana missiya göndərə bilməməsinin səbəbi aydındır.   UNESCO istəsə Ermənistana missiya göndərə bilər, amma istəmir. Ona görə ki, ermənipərəst UNESCO  Ermənistanın bu cinayətlərini təsdiqləmək istəmir. Bu qurum “Ermənistan missiyamızı qəbul etmək istəmir” deməklə əslində manipulyasiya edir, faktaraşdırıcı missiya göndərməkdən imtina edir. Yoxsa, bunun başqa adı yoxdur. Bu qurumun Təpəbaşı məhəlləsinin taleyinə biganə yanaşmasına gəlincə, bu onun ifrat ermənipərəst mövqeyindən irəli gəlir” - deyə bildirdi.  

S.Hüseynovun sözlərinə görə, UNESCO mədəni irsin əhəmiyyətini qəbul edən və onun qorunması üçün çalışan ilk beynəlxalq qurumdur. “Bügünə qədər təşkilat mədəni irslə bağlı 7 konvensiya hazırlayıb. Bu konvensiyalar arasında Ümumdünya Mədəni və Təbii İrsin Mühafizəsi Haqqında Konvensiya mədəni irsin qorunmasının vacibliyini etiraf edən və tərəfləri bu istiqamətdə əllərindən gələni etməyə məcbur edən əsas beynəlxalq sənəddir.  

Məsələn, 1972-ci il konvensiyası dövlətin öz ərazisində yerləşən bütün mədəni irslə bağlı öhdəliklərini vurğulayır. Bu o deməkdir ki, mədəni irsin hansısa konkret icma və ya qrupla bağlı olub-olmaması dövlət öhdəliklərinin yerinə yetirilməsində rol oynamamalıdır. Daha açıq şəkildə deyək. Ermənistan ərazisində olan maddi mədəni irsin ermənilərə aid olub-olmamasından asılı olmayaraq, Ermənistan dövləti bu konvensiyanı qəbul etməklə bütün abidələri qorumaq öhdəliyi götürüb. Lakin bundan başqa, UNESCO-nun bir sıra bəyannamələri də var ki, onlar da mədəni irsin qorunmasını tələb edir. 2001-ci il UNESCO-nun Mədəni Müxtəliflik üzrə Ümumdünya Bəyannaməsi mədəni müxtəliflikdə dialoqun vacibliyini vurğulayır. 

Məsələn, UNESCO-nun 2003-cü ildə qəbul edilmiş Mədəni İrsin Qəsdən Məhv edilməsi haqqında Bəyannaməsi var. Bu Bəyannamə mədəni irsin qorunması standartlarını müəyyənləşdirir. Bəyannamənin 6-cı maddəsində isə belə deyilir: "UNESCO-nun və ya başqa bir beynəlxalq təşkilatın siyahısına daxil olub-olmamasından asılı olmayaraq bəşəriyyət üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən mədəni irsin qəsdən məhv edilməsini qadağan etmək, qarşısını almaq, dayandırmaq və cəzalandırmaq üçün qəsdən məhv edən və ya qəsdən lazımi tədbirlər görməyən bir dövlət bu cür məhv üçün beynəlxalq hüquqda nəzərdə tutulduğu dərəcədə məsuliyyət daşıyır". Yəni UNESCO Ermənistan tərəfindən Azərbaycan maddi mədıni irsinə qarşı XX əsrin 80-ci illərinin sonlarından başlayaraq bugünə qədər apardığı mədəni soyqırım siyasətinə müdaxilə etmək, onu dayandırmaq üçün bir çox beynəlxalq sənədlərə malikdir və bu sənədlər ona bu işdə böyük səlahiyyətlər verir. Lakin reallıqda UNESCO Ermənistana qarşı bu beynəlxalq hüququ istifadə etmir. Bir çox hallarda, məlimatsızlığı əsas gətirir. UNESCO artıq rəsmi şəkildə dəfələrlə Təpəbaşı məhəlləsi ilə bağlı kifayət qədər məlumatlandırılıb. Qərbi Azərbaycan İcması artıq uzun müddətdir ki, UNESCO-ya müraciətlər edir. Bu müraciətlər tarixi torpaqlarından zorla qovulan, soyqırıma məruz qalan bir xalqın öz maddi mədəni irsi ilə bağlı narahatçılığıdır. Və bir daha deyirəm ki, icma tərəfindən artıq dəfələrlə bu narahatçılıq UNESCO rəhbərliyinin diqqətinə çatdırılıb.Yəni əvvəllər məlumatsız olduğunu deyən UNESCO artıq məlumatsız deyil” - deyə S.Hüseynov vurğuladı.

S.Hüseynov qeyd etdi ki, Ermənistan Respublikası, onun siyasi elitası artıq 35 ildən çoxdur  Azərbaycan maddi mədəni irsinə düşmən kəsilib. “Bu, əslində, Ermənistanda mövcud olan hakim ideologiyanın tərkib hissəsidir. Ermənistan ərazisində mövcud olan  azərbaycanlılara məxsus maddi-mədəni irs nümunələri 1989-cu ildən başlayaraq sistemli şəkildə məhv edilsə də, bugünə qədər bu məhvetmə prosesi heç bir Qərb təşkilatı tərəfindən pislənməyib. Ermənistan isə bu beynəlxalq təşkilatların bu cür hərəkətlərindən "ilhama" gələrək daha vəhşi şəkildə Azərbaycan irsini Ermənistan ərazisində artıq məhv edərək bitirməkdədir. Təsəvvür edin ki, İrəvan şəhərində olan Təpəbaşı məhəlləsində hazırda mövcud olan Azərbaycan xalqına məxsus abidə Ermənistan Respublikasının Daşınmaz Tarix və Mədəniyyət Abidələrinin Dövlət Reyestrində mövcud deyil, mövcud olan tək-tük abidə isə ya özükünləşdirilərək, ya da özgəninkiləşdirilərək siyahıya daxil edilib. 

Ermənistan siyasi elitası bununla ilk növbədə öz dövlətlərində 1998-ci ildə qəbul etdikləri "Tarix və mədəniyyət abidələrinin və tarixi landşaftın mühafizəsi və istifadəsi haqqında” qanunun maddələrini pozur. Belə ki, qanunda deyilir ki, Ermənistan Respublikasının ərazisindəki bütün abidələr dövlətin mühafizəsi altındadır və mülkiyyət formasından asılı olmayaraq dövlət qeydiyyatına alınmalıdır. Lakin təkcə Təpəbaşı məhəlləsinin bugünkü taleyi onu deməyə əsas verir ki, Ermənistan bu əraziyə bir "qara ləkə" kimi baxır və ondan tezliklə qurtulmaq istəyir və ilk növbədə öz qanunlarını, daha sonra isə qoşulduğu beynəlxalq qanunları pozur. 

Təpəbaşı məhəlləsi Ermənistan cəmiyyəti və siyasi elitası arasında daim ideoloji işdə bir uçurum yaradır. Erməni siyasi elitası öz xalqına böyük erməni xalqı, regionun qədim və monoetnik, saf və yeganə xalqı olması ideyasını təlqin edir. Lakin erməni cəmiyyətinin üzvləri hər gün adi həyatlarında azərbaycanlılara məxsus maddi mədəni irslə qarşılaşırlar. Bu zaman öz siyasi elitaları ilə bir uçurum və inamsızlıq yaranır. Məhz bu səbəbdən Ermənistan bu abidələri tamamilə yox etməkdə qərarlıdır. Bu ideya regionun yerli və qədim xalqı olan Azərbaycan xalqına qarşı bir əsr ərzində ən azı 1 dəfə soyqırımın həyata keçirilməsinə (1918-1920-ci illər) və 3 dəfə (1905,1948-1953, 1988-ci illər) soyqırıma cəhdə təhrik etdi. Bu, soyqırım edən millətlərin ideologiyasına xas düşüncə tərzidir. 

Bəs nə üçün UNESCO bütün bunlara səssiz qalır? Bunu demək çətindir. Lakin mən düşünmürəm ki, UNESCO həmişə bu hərəkətlərə səssiz qala biləcək. Çünki bu təşkilat ilk növbədə üzv ölkələrdən ibarətdir. Bu ölkələr içərisində Azərbaycanı sevən və sevməyənlər də var. Əsas məsələ dünyanı fakt qarşısında qoymaqdır. Bu faktların qarşısında UNESCO da geri çəkilə bilməz. Lakin ilk növbədə biz indiki Ermənistan ərazisində uzun müddətdir aparılan Azərbaycan maddi mədəni irsinə qarşı  mədəni soyqırımını dünya ictimaiyyətinə çatdırmalıyıq. Pafosdan, mənbəsiz məlumatlardan uzaq əsl sənədlərə söykənən tarixi fakt cəmiyyətlərin diqqətinə çatdırılmalıdır. Bunun üçün bütün abidələrimizin reyestri tutulmalıdır. Biz ilk növbədə özümüz hansı abidələrimiz qaldığını və hansı abidələrimizin artıq məhv edildiyini bilməliyik. Arxivlərdə işlər aparılmalıdır. Milyonlarla arxiv sənədləri hələ də işıq üzünə çıxarılmayıb. Bu sənədlərin ortaya çıxması dünyanı fakt qarşısında qoyur” - deyə S.Hüseynov qeyd etdi.

İradə SARIYEVAVİDEO

Rusiya Paşinyanı Zəngəzurda tam deşifrə etdi - “istəmir”... - VİDEO

“İlyuşin” Bakıdan Naxçıvana 14 reys silah daşıyıb? - Yeni erməni-fransız yalanı… - VİDEO

“Reuters” agentliyindən Bakıda COP29 tədbirinə təxribat... - VİDEO

Çoxsaylı Münhen və Davos görüşləri 7 fevral seçkilərinə münasibəti ifadə etdi...

Kamil Zeynallı azadlığa buraxılıb - vəkil açıqladı

Zatulin erməniləri qızışdırır ki, Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etməsinlər.....

SON XƏBƏRLƏR

22.02.2024 | 18:47
İlham Əliyevin İstanbul Zirvəsinə məktubu bu faktlara söykənir...

22.02.2024 | 18:33
İrəvandakı Avroittifaq missiyası özünü “tərəfsiz”(?) adlandırdı...

22.02.2024 | 18:19
Makron Paşinyanla "yenidən müharibə" planını müzakirə edib...

22.02.2024 | 18:05
Qriqoryan 12 fevral Zəngilan təxribatında Rusiyanı məsul tutdu...

22.02.2024 | 17:52
Paşinyan sərhədlərdən “güzgülü çəkilməni” əsas danışıq mövzusuna çevirmək istəyir...

22.02.2024 | 17:39
İrəvanın "Kamil Zeynallı ilə Bakıya təsir planı” iflasa uğradı...

22.02.2024 | 17:27
"Sülh sazişi layihəsi ilə bağlı Azərbaycanın növbəti şərhləri Ermənistana təqdim edilib" - Ceyhun Bayramov

22.02.2024 | 17:23
Şuşa azad edilən gün şəhid oldu, ölümündən sonra isə... Anası Pərvanə Fərhadova danışır

22.02.2024 | 17:18
Britaniyanın 17 milyon dollarlıq nüvə raketinin sınağı uğursuz oldu – İngilislər az qala öz nazirini vuracaqdı…

22.02.2024 | 17:10
Conson Ukrayna haqqında müsahibə üçün jurnalistdən 1 milyon dollar istədi – “Putin məndən milyon dollar istəmədi”

22.02.2024 | 17:06
Şuşadan genlərlə gələn istedad və səs

22.02.2024 | 17:00
"Vətən adlı xəstəliyim var, Alıah şəfa verməsin"- Kamalə Abıyeva yazır....

22.02.2024 | 16:52
Baş Prokurorluqdan Əhməd Əhmədovla bağlı yeni açıqlama yaydı

22.02.2024 | 16:44
Xocalıda azərbaycanlı əsirlərə burada işgəncə verilib - DƏHŞƏTLİ GÖRÜNTÜLƏR...

22.02.2024 | 16:31
Avtomobil yollarının tikintisi və istismarı sahəsində fərqlənən bir qrup şəxs təltif edildi

22.02.2024 | 16:25
Samir Rzayev AZAL-ın prezidenti təyin edildi

22.02.2024 | 16:24
COP29-un Təşkilat Komitəsinin tərkibi genişləndirildi - SƏRƏNCAM

22.02.2024 | 16:21
Rusiya Fransanı Qara dəniz üzərində uçan hərbi təyyarələrini vurmaqla hədələdi

22.02.2024 | 15:57
"Fransa ordusu erməni hərbçilərinə döyüş kursları keçəcək" - KİV

22.02.2024 | 15:52
Ermənistan Kamil Zeynallının azadlığa buraxılması ilə bağlı Rusiyadan açıqlama gözləyir

22.02.2024 | 15:40
Qriqoryan: "Delimitasiya ilə bağlı növbəti görüşün vaxtı hələ müəyyən edilməyib"

22.02.2024 | 14:25
Rusların Xarkova atdığı ballistik raketin hissələrinin ABŞ və Avropa istehsalı olduğu ortaya çıxdı…

22.02.2024 | 13:34
"Makronun ermənidən çox ermənilik etməsi gülüş doğurur" - Qərbi Azərbaycan İcması

22.02.2024 | 13:03
Ноолду Кочарян, домиацумился? 36 лет последней армянской чумы - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

22.02.2024 | 12:50
Azərbaycanda “OKX” və “ByBit” kriptobirjalarına giriş məhdudlaşdırıldı

22.02.2024 | 12:23
Ombudsman Xocalı soyqırımının 32-ci ildönümü ilə bağlı bəyanat yaydı

22.02.2024 | 12:00
Narkotikin təsiri altında avtomobil idarə edənlər saxlanılıb

22.02.2024 | 11:30
Bakıda narkotikə görə saxlanılan şəxs vəfat edib

22.02.2024 | 11:13
Paşinyanı qanlı təxribatlara kim tətikləyir?

22.02.2024 | 11:10
”Akıncı” Azərbaycanın müdafiə qabiliyyətinin artmasına daha bir töhfədir - ərəb portalı

22.02.2024 | 11:10
Prezident İlham Əliyev Səudiyyə Kralına təbrik məktubu göndərib

22.02.2024 | 11:05
Asiya Parlament Assambleyasına Azərbaycan sədrlik edəcək

22.02.2024 | 11:03
Erməni öz hiyləsiylə tora düşüb, çabalayır... - CANLI

22.02.2024 | 11:01
“Tik tok” mənəvi dəyərlərimizi məhv edir! - Jurnalist təşkilatı məhkəməyə üz tutdu

22.02.2024 | 11:00
"Qalatasaray" bu axşam "Sparta" ilə qarşılaşacaq

22.02.2024 | 10:45
"Azərbaycanın mövqeyi prinsipial və ardıcıldır" - Sahibə Qafarova

22.02.2024 | 10:40
Suriyadan gətirilən vətəndaşlar reabilitasiya prosesinə cəlb olunub - Nazirlikdən açıqlama

22.02.2024 | 10:37
İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə avtomobil yolları ilə bağlı 13 layihə icra olunur

22.02.2024 | 10:33
Bayden Putini təhqir edib - "Quardian” nəşrindən SENSASİYALI İDDİA

22.02.2024 | 10:28
Bu axşam "Qarabağ" "Braqa" matçı keçiriləcək

22.02.2024 | 10:25
Xankəndidə silah-sursat tapıldı - DİN açıqladı

22.02.2024 | 09:23
Ən çox şikayət olunan 3 bank bunlardır - camaat nədən narazıdır?..

22.02.2024 | 09:12
"Emmanuel Makronun əsassız iddialarını qətiyyətlə pisləyirik" - XİN-dən SƏRT AÇIQLAMA

22.02.2024 | 08:44
Deputatlar müşkül məsələnin həllinə girişdilər - vahid formada məzar...

21.02.2024 | 22:51
“Bakı və İrəvan Əliyev və Paşinyanın görüşünün təşkili üzərində işləyir” - Qriqoryan

21.02.2024 | 22:15
Misir Prezidenti Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

21.02.2024 | 20:55
Ermənistan Azərbaycanla yeni toqquşmaların əsasını qoydu...

21.02.2024 | 20:37
ABŞ-da Texas üsyanı böyüyür - Birləşmiş Ştatlar parçalanır...

21.02.2024 | 20:23
2 gündə 24 görüş, 10 görüşə isə imkan çatmadı - Qarabağ məsələsi ilə nə əlaqəsi?

21.02.2024 | 20:10
Qarabağ erməniləri Ermənistandan qaçır, yerlərinə hindistanlılar doluşur...

21.02.2024 | 19:54
Çoxsaylı Münhen və Davos görüşləri 7 fevral seçkilərinə münasibəti ifadə etdi...

21.02.2024 | 19:40
Dünya Fransanın casus şəbəkəsinə müharibə elan etdi...

21.02.2024 | 19:25
Üç yüksək ABŞ rəsmisi eyni gündə İlham Əliyevlə niyə görüşdü - Ermənistan arxa planda...

21.02.2024 | 19:12
Qardaşı mərhum professor Şamil Vəliyev haqda müsahibə verdi... - MÜSAHİBƏ

21.02.2024 | 18:58
Türkiyə və Azərbaycan vətəndaşları Ermənistanda niyə ev alırlar?..

21.02.2024 | 18:50
Belçikalıların Kralı Filip Prezident İlham Əliyevə təbrik məktubu göndərib

21.02.2024 | 18:43
Ermənistan Münhen görüşündə açılmış sülh şansını da vurur - bu yolla...

21.02.2024 | 18:29
Şagird qızların belə davranışı ilk növbədə ailə problemidir...

21.02.2024 | 18:16
Ağdaşlı şəhidimizin atası: "Oğlum Mahsun Kırmızıgül kimi oxuyurdu, adını oğluna verdim"...

21.02.2024 | 18:07
Prezident İlham Əliyev XXVII Avrasiya İqtisadi Zirvə Toplantısının iştirakçılarına müraciət etdi

21.02.2024 | 18:02
Məktəblərdə yeni fənnin tədrisi ilə uşaqları xilas edə bilərik - sosial şəbəkə maarifçiliyi...

21.02.2024 | 17:48
“Təşkilatın güclənməsi hər birimizin güclənməsi olacaq” - Əliyev TDT-yə yeni hədəf göstərdi...

21.02.2024 | 17:35
Zatulin ermənilərin Qarabağa qayıdışı əleyhinə böyük təxribat etdi...

21.02.2024 | 17:21
Azərbaycana görə AŞPA-ya etirazçı ölkələrin sırası genişləndi...

21.02.2024 | 17:15
Ermənistandakı Rusiya sərhədçiləri ilə Aİ missiyası toqquşdu - ruslar avropalıları Nerkin-Anda buraxmadı...

21.02.2024 | 17:08
Akademiyada görünməmiş yeni ixtisas üzrə doktorantura təhsili yaradılır…

21.02.2024 | 17:00
HƏMAS lideri Yəhya Sinvarın Qəzza zolağından tunellərlə Misirə qaçdığı iddia edildi…

21.02.2024 | 16:55
Prezident hərbi xidmətə çağırışla bağlı sərəncam imzaladı

21.02.2024 | 16:51
Vəzifəli şəxslərin siyahısının təsdiq edilməsində dəyişiklik ediləcək - FƏRMAN

21.02.2024 | 16:48
Sədərək rayonuna yeni icra başçısı təyin edildi

21.02.2024 | 16:43
Monteneqro Prezidenti Prezident İlham Əliyevi təbrik etdi

21.02.2024 | 16:32
Dövlət Komitəsinin sədri Ağdaşda vətəndaşları qəbul edib

21.02.2024 | 16:29
Maşınına polis atributları yapışdıranlara xəbərdarlıq edildi

21.02.2024 | 16:25
Yeni Suraxanı bələdiyyəsinin sədri həbs olundu

21.02.2024 | 16:14
Kamil Zeynallı azadlığa buraxılıb - vəkil açıqladı

21.02.2024 | 16:06
Ermənistan Azərbaycandan sülh sazişi üzrə növbəti təkliflər paketini alıb

21.02.2024 | 15:58
Avdiyivkadan geri çəkilmə zamanı minə yaxın ukraynalı əsgər ruslara əsir düşüb - ABŞ nəşrindən iddia...

21.02.2024 | 15:46
Darren Vuds Prezidenti Prezident İlham Əliyevə təbrik məktubu göndərib

21.02.2024 | 15:37
Rusiya-Ukrayna müharibəsi Almaniya iqtisadiyyatını vurdu - 200 milyardlıq ziyan...

21.02.2024 | 15:18
2023-də hərbi helikopterlə Rusiyadan Ukraynaya qaçan rus pilot İspaniyada öldürüldü

XƏBƏR ARXİVİ

«    Fevral 2024    »
BeÇaÇCaCŞB
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829